Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
21.11.2019 ПГ по ДИЗАЙН "Елисавета Вазова"

Касиер

1 28 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0887959236
21.11.2019 ЧСУЧП "Абрахам Линкълн"

Учител по испански език

1 5 Декември 2019 - 00:00 ч. 0884206110
21.11.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Шофьор

1 6 Декември 2019 - 00:00 ч. 0876596406
21.11.2019 СПГТ

Учител по немски език /1/2 щат/

25 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9833692
21.11.2019 112.ОУ "Стоян Заимов"

Начален учител ЦДО

1 6 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9440084
21.11.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Начален учител ЦДО

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
21.11.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител в подготвителна група

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
20.11.2019 ДГ №2 "Звънче"

Логопед /1/2 щат/

31 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8580019
20.11.2019 143.ОУ "Георги Бенковски"

Учител по АЕ

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8465167
20.11.2019 35 СЕУ "Добри Войников"

Учител по технологии и предприемачество

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9633731
20.11.2019 ДГ №49 "Радост"

Общ работник

1 29 Ноември 2019 - 17:00 ч. 02/9621321
20.11.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Учител ЦДО

1 22 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/8595192
20.11.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Хигиенист

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
20.11.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по немски език

1 28 Ноември 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
20.11.2019 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Хигиенист

1 25 Ноември 2019 - 14:00 ч. 02/8585045
20.11.2019 ДГ №49 "Радост"

Пом. готвач

1 29 Ноември 2019 - 17:00 ч. 02/9621321
20.11.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учигел ЦДО

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9881131
20.11.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител ЦДО

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
20.11.2019 38.ОУ "Васил Априлов"

Хигиенист

2 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884334110
19.11.2019 96.СУ "Лев Николаевич Толстой"

Учител по испански език

1 25 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/8268339
19.11.2019 ПГ по телекомуникации

Учител по АЕ

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8688050
19.11.2019 ДГ №101 "Ябълкова градина"

Психолог

1 29 Ноември 2019 - 16:00 ч. 0884801685
19.11.2019 20 ИОУ "Тодор Минков"

ЗДУД по чуждоезиково обучение

1 25 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9521304
19.11.2019 НТБГ

Учител по мазика / непълен щат/

3 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9520857

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.