Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
08.08.2018 НФСГ

Учител по български език и  литература

1 10 Август 2018 - 10:00 ч. 0885 949172
08.08.2018 ПГИРЕ „Михай Еминеску“

Учител по история и цивилизация /1/2 щат

20 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9201203
08.08.2018 ДГ № 144 „Ханс Кристиян Андерсен“

Педагог в детска ясла /  1/2 щат

31 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9791765
08.08.2018 НПГПТО „М.В..Ломоносов“

Учител по английски език

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8056949
07.08.2018 140 СУ „ Иван Богоров“

Учител по английски език  1/1,5

24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/934 6449 02/934 3373 02/934 6450
07.08.2018 140 СУ „Иван Богоров“

Учител в ЦДО

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/934 6449 02/934 3373 02/934 6450
07.08.2018 125 СУ „Боян Пенев“

Учител по БЕЛ

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 0879 945 819
07.08.2018 125 СУ „Боян Пенев“

Учител ЦОУД - начална образователна степен

2 24 Август 2018 - 16:00 ч. 0879 945 819
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Медицинска сестра

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Хигиенист

2 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Шофьор категория D

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Помощник-възпитател

3 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Шофьор категория В

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Начален учител

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Учител предучилищна педагогика

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Отговорник стопанска дейност

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Шофьор категория В

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Шофьор категория D

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

помощник възпитател

3 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Хигиенист

2 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Медицинска сестра

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Детски учител

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Педагог ясла

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Учител по физика

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.