Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
02.05.2019 162.ОУ "Отец Паисий"

Работник поддръжка

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801753
02.05.2019 45.ОУ "Константин Величков"

Зам. директор

1 31 Май 2019 - 12:00 ч. 0884801582
02.05.2019 45.ОУ "Константин Величков"

Ръководител ИКТ

1 31 Май 2019 - 12:00 ч. 0884801582
02.05.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по математика и ИТ

1 9 Май 2019 - 17:00 ч. 0888175335
02.05.2019 108.СУ "Никола Беловеждов"

Хигиенист

2 20 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8892427
02.05.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Работник поддръжка

1 31 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
02.05.2019 ДГ №13 "Калинка"

Учител

1 17 Май 2019 - 00:00 ч. 0884801612
02.05.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител

5 31 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
30.04.2019 ДГ №69 "Жар Птица"

Готвач

1 31 Май 2019 - 15:30 ч. 02/8402590
30.04.2019 ДГ №69 "Жар Птица"

Общ работник

1 31 Май 2019 - 15:30 ч. 02/8402590
30.04.2019 36.СУ "Максим Горки"

Работник поддръжка

1 17 Май 2019 - 16:00 ч. 02/8586148
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Мед. сестра

1 17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика и информатика

1 6 Май 2019 - 00:00 ч. 0896769230
25.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по история и география

1 6 Май 2019 - 00:00 ч. 0896769230
25.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Мед. сестра в детска ясла

1 6 Май 2019 - 00:00 ч. 0896769230
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Учител

6 17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Логопед /1/2 щат/

17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Учител по музика /1/2 щат/

17 Май 2019 - 00:00 ч.
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Пом. възпитател

6 17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Ресурсен учител /1/2 щат/

17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 37.СУ "Райна Княгиня"

Работник в кухня

1 17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Общ работник

1 17 Май 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
25.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 6 Май 2019 - 00:00 ч. 0896769230
25.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по АЕ

1 6 Май 2019 - 00:00 ч. 0896769230

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.