Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Учител по история и цивилизация

1 25 Юни 2018 - 14:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Учител по изобразително узкуство /1/2 щат/

26 Юни 2018 - 10:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Зам.директор УД

1 26 Юни 2018 - 14:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Ресурсен учител

1 27 Юни 2018 - 10:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Учител по математика

1 27 Юни 2018 - 14:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Учител по химия и физика

1 28 Юни 2018 - 10:00 ч. 02/8585045
19.06.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител по РЕ /193 ч./

31 Юли 2018 - 00:00 ч. 0884334111
19.06.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител по ФЕ /193 ч./

31 Юли 2018 - 00:00 ч. 0884334111
19.06.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител по НЕ /193 ч./

31 Юли 2018 - 00:00 ч. 0884334111
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по математика

1 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по ИТ

1 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по физика и астономия

1 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител ЦДО

2 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител ПГ

2 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Работник поддръжка

1 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Хигиенист

2 28 Юни 2018 - 17:00 ч. 02/8771297
19.06.2018 79.СУ "Индира Ганди"

Учител по БЕЛ

1 2 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8257043
19.06.2018 79.СУ "Индира Ганди"

Учител по математика

1 2 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8257043
19.06.2018 14.СУ "Проф. Асен Златаров"

Учител по музика

1 28 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8313732
19.06.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Хигиенист

2 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
19.06.2018 139.ОУ "Захарий Круша"

Учител по математика и информатика

1 9 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8667641
19.06.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител ЦДО

1 29 Юни 2018 - 17:00 ч. 0884801720
19.06.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Начален учител

1 20 Юли 2018 - 17:00 ч. 0884801720
19.06.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по АЕ

1 20 Юли 2018 - 17:00 ч. 0884801720

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.