Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
29.11.2018 ДГ №109 "Зорница"

Медицинска сестра

1 20 Декември 2018 - 16:00 ч. 0879248617
29.11.2018 ДГ №109 "Зорница"

Учител

1 20 Декември 2018 - 16:00 ч. 0879248617
29.11.2018 14.СУ "Проф. Асен Златаров"

Учител по изобразително изкуство

1 7 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/8313732
28.11.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Касиер - домакин

1 6 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9346449
28.11.2018 108.СУ "Никола Беловеждов"

Хигиенист

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8892427
28.11.2018 ДГ №197 "Китна градина"

Учител

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801687
28.11.2018 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по теория - геодезия

1 7 Декември 2018 - 15:00 ч. 02/8661271
28.11.2018 СГСАГ "Христо Ботев"

Дърводелец-поддръжка

1 7 Ноември 2018 - 15:00 ч. 02/8661271
28.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по НЕ

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
28.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по музика

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
28.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Начален учител

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
28.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
28.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по ФВС

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
28.11.2018 36.СУ "Максим Горки"

Учител по музика

1 5 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/8586148
28.11.2018 6. ОУ "Граф Н.П. Игнатиев"

Начален учител

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9881713
28.11.2018 63.ОУ "Христо Ботев"

Парнаджия /1/2 щат/

14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9382926
28.11.2018 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Учител по ФЕ

1 4 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9441121
27.11.2018 63.ОУ "Христо Ботев"

Работник поддръжка

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9382926
27.11.2018 42.ОУ "Хаджи Димитър"

Учител по математика и ИТ

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8403458
27.11.2018 57.СУ " Св. Наум Охридски"

Учител по философия

1 14 Декември 2018 - 00:00 ч. 0887701848
27.11.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Учител по АЕ

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8622966
27.11.2018 СПГТ

Учител по руски език /1/2 щат/

29 Ноември 2018 - 14:00 ч. 0884085392
27.11.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Специалист АСД-домакин

1 29 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
27.11.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Хигиенист /1/2 щат/

6 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801431

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.