Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.02.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител по ИТ /159 часа/

8 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
07.02.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Хигиенист

1 8 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
06.02.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по физика и астрономия

1 13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
06.02.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Хигиенист

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
06.02.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по руски език /96 часа/

13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
06.02.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Зам. директор УД /1/2 щат/

13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
06.02.2019 НФСГ

Завеждащ административна служба

1 13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8661309
06.02.2019 8.СУ "Васил Левски"

Начален учител

1 13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8719035
06.02.2019 8.СУ "Васил Левски"

Хигиенист

1 13 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8719035
06.02.2019 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Главен счетоводител /1/2 щат/

11 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9785059
06.02.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по ФВС

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801431
06.02.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Секретар-касиер

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801431
06.02.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Ръководител на направление ИКТ

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801431
05.02.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Зам. директор по УД / специалност математика и информатика/

1 7 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9881131
05.02.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Учител по математика

1 11 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8595192
05.02.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Учител ЦДО

1 11 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8595192
04.02.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Логопед /лекторски часове/

11 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9381021
04.02.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика /1/2 щат/

11 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
04.02.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Учител по музика /1/2 щат/

15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
04.02.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Помощник на учителя

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
04.02.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Пом.възпитател /1/2 щат/

15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
04.02.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Пом. готвач

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
04.02.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Детегледач /1/2 щат/

15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
04.02.2019 ПГСС "Бузема"

Учител практическо обучение по ССМ

1 8 Февруари 2019 - 14:30 ч. 02/8563458

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.