Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
30.01.2020 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Хигиенист

1 12 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8622966
30.01.2020 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Учител ЦОУД

1 10 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8472240
30.01.2020 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Педагогически съветник

1 7 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0885112689
30.01.2020 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 4 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0885112689
30.01.2020 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по философия /лекторски часове/

5 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8747109
30.01.2020 БСУ "Христо Ботев" - Братислава, Словакия

Главен счетоводител

1 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9217428
30.01.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител ЦОУД

1 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
30.01.2020 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Хигиенист

1 10 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8472240
30.01.2020 105.СУ"Атанас Далчев"

Учител по АЕ

1 7 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8620573
30.01.2020 105.СУ"Атанас Далчев"

Общ работник

1 7 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8620573
30.01.2020 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по АЕ

1 6 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9733507
30.01.2020 36.СУ "Максим Горки"

Учител по география / 1/2 щат/

10 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8586148
29.01.2020 ЧСУ с РЧО "Еспа"

Възпитател

1 28 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0889783390
29.01.2020 ДГ №62 "Зорница"

Медицинска сестра

1 27 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0889611602
29.01.2020 ДГ №62 "Зорница"

Пом. възпитател

1 27 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0889611602
29.01.2020 ЧСУ с РЧО "Еспа"

Учител по АЕ

1 28 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0889783390
29.01.2020 ЧСУ с РЧО "Еспа"

Начален учител

1 28 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0889783390
29.01.2020 НФСГ

Учител по немски език

1 4 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0888594291
29.01.2020 ЧСУ с РЧО "Еспа"

Учител по физика и химия

1 28 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0889783390
29.01.2020 70. ОУ "Св. Климент Охридски"

Хигиенист

1 3 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8277492
29.01.2020 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Шофьор

1 14 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884942785
29.01.2020 ЧСУ "Кралица София Испанска"

Ресурсен учител /1/2 щат/

12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0895610567
29.01.2020 33 ЕГ "Света София"

Портиер

1 31 Януари 2020 - 14:00 ч. 02/8241131
29.01.2020 ДГ №175 "Слънчеви лъчи"

Пом. възпитател

1 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801589

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.