Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
04.10.2018 134.СУ"Димчо Дебелянов"

Портиер

1 17 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9310686
04.10.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по компютърно моделиране и ИТ /388 часа/

19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
04.10.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по география и икономика /450 часа/

19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
04.10.2018 30.СУ "Братя Миладинови"

Библиотекар /1/2 щат/

19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8221785
04.10.2018 30.СУ "Братя Миладинови"

Човешки ресурси /1/2 щат/

19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8221785
04.10.2018 30.СУ "Братя Миладинови"

Работник поддръжка

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8221785
04.10.2018 ДГ №176 "Зорница"

Огняр /1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/9982372
04.10.2018 ДГ №176 "Зорница"

Пазач /1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02//9982372
03.10.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител по АЕ

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9876370
03.10.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Психолог

1 14 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0889088734
03.10.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Логопед

1 14 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0889088734
03.10.2018 86.ОУ "Св. Климент Охридски"

Огняр

1 9 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0895538441
03.10.2018 ДГ №69 "Жар Птица"

Пом. възпитател

1 31 Октомври 2018 - 15:30 ч. 0884801488
03.10.2018 ДГ №103 "Патиланско царство"

Пом.възпитател

1 1 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9452798
03.10.2018 ДГ №103 "Патиланско царство"

Психолог

1 1 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9452798
03.10.2018 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по музика /306 часа/

31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8284530
03.10.2018 ПГЕА

Учител по АЕ

1 12 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
03.10.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Учител ЦДО

1 10 Октомври 2018 - 17:00 ч. 0884801719
03.10.2018 93.СУ "Александър Теодоров-Балан"

Хигиенист

1 10 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/8722120
03.10.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Хигиенист

2 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
03.10.2018 6. ОУ "Граф Н.П. Игнатиев"

Хигиенист

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9881713
02.10.2018 55.СУ "Петко Каравелов"

Начален учител

1 9 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8771297
02.10.2018 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по математика /323 часа/

10 Октомври 2018 - 12:00 ч. 02/8575027
02.10.2018 ДГ №22 "Великденче"

Психолог /1/2 щат/

9 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8241170

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.