Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
27.11.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Хигиенист /1/2 щат/

6 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801431
27.11.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Счетоводител /1/2 щат/

6 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801431
27.11.2018 140.СУ "Иван Богоров"

Начален учител

2 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9346449
27.11.2018 ДГ №167 "Малкият принц"

Учител по музика

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9521610
27.11.2018 ДГ №167 "Малкият принц"

Пом. възпитател

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9521610
27.11.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
27.11.2018 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Учител по биология и ЗО /220 часа/

5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9201203
26.11.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Учител ЦДО

1 29 Ноември 2018 - 16:00 ч. 02/8286282
26.11.2018 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Хигиенист

1 14 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9441121
26.11.2018 104.ОУ "Захари Стоянов"

Помощник на учителя

1 7 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/8595192
26.11.2018 ДГ №47"Незабравка"

Счетоводител

1 7 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801694
26.11.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Хигиенист

1 31 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
26.11.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Пом. възпитател

1 31 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
26.11.2018 94.СУ "Димитър Страшимиров"

Учител по АЕ

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9454663
26.11.2018 122.ОУ "Николай Лилиев"

Зам. директор АСД

1 29 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8650374
26.11.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител по руски език

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884334110
26.11.2018 94.СУ "Димитър Страшимиров"

Начален учител

2 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9454663
23.11.2018 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по АЕ /7 часа седмично/

7 Декември 2018 - 12:00 ч. 02/8575027
23.11.2018 52.ОУ "Цанко Церковски"

Логопед

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8552054
23.11.2018 ДГ №116 "Мусала"

Пом. възпитание

1 29 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8550047
23.11.2018 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Лаборант

1 7 Декември 2018 - 12:00 ч. 02/8575027
23.11.2018 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Лаборант /1/2 щат/

7 Декември 2018 - 12:00 ч. 02/8575027
22.11.2018 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Хигиенист

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8665680
22.11.2018 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Начален учител ЦДО

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8665680

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.