Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
11.09.2019 153. СУ "Неофит Рилски"

Учител по химия

1 24 Септември 2019 - 00:00 ч. 087984816
11.09.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

Начален учител ЦДО

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
11.09.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител по физика и математика /180 часа/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
11.09.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Помощник на учителя

1 16 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8595192
11.09.2019 ДГ №200 "Цветен Рай"

Учител

1 13 Септември 2019 - 12:00 ч. 02/9670046
11.09.2019 145.ОУ "Симеон Радев"

Учител по немски език /1/2 щат/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8774136
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Начален учител ПИГ

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Ресурсен учител

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по ФВС

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по математика

1 16 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
11.09.2019 ДГ №164 "Зорница"

Учител

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9578622
11.09.2019 ДГ №164 "Зорница"

Помощник на учителя

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9578622
11.09.2019 ДГ №164 "Зорница"

Помощник възпитател

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9578622
11.09.2019 ПГЕА

Учител-инженер теоретично обучение, системно програмиране

1 13 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8956910
11.09.2019 50.ОУ "Васил Левски"

Начален учител

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9671186
11.09.2019 ПГЕА

Учител по история и география

1 13 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8956910
10.09.2019 1 АЕГ

Учител по химия с АЕ

1 12 Септември 2019 - 15:00 ч. 02/9442181
10.09.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Учител по философия /108 часа/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381304
10.09.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Хигиенист

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381304
10.09.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Възпитател

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381304
10.09.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Училищен медиатор по проект "Успех"

1 15 Септември 2019 - 15:00 ч. 02/8223621
10.09.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Училищен медиатор

1 15 Септември 2019 - 15:00 ч. 02/8223621
10.09.2019 46.ОУ "Константин Фотинов"

Начален учител ЦДО

1 13 Септември 2019 - 12:00 ч. 02/8310049
10.09.2019 145.ОУ "Симеон Радев"

Начален учител

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8774136

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.