Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.06.2018 40.СУ "Луи Пастьор"

Начален учител

2 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8265908
19.06.2018 40.СУ "Луи Пастьор"

Учител ЦДО

5 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8265908
19.06.2018 14.СУ "Проф. Асен Златаров"

Учител ЦДО

1 28 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8313732
18.06.2018 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител ЦДО

2 30 Юли 2018 - 00:00 ч. 0877719425
18.06.2018 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител ЦДО

1 30 Юли 2018 - 00:00 ч. 0877719425
18.06.2018 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител по физика и астрономия / 51 ч./

30 Юли 2018 - 00:00 ч. 0877719425
18.06.2018 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител по химия и опазване на околната среда / 51 ч./

30 Юли 2018 - 00:00 ч. 0877719425
18.06.2018 160.ОУ "Кирил и Методий"

Медицинска сестра

1 30 Юли 2018 - 00:00 ч. 0877719425
18.06.2018 28.СУ "Алеко Константинов"

Човешки ресурси

1 25 Юни 2018 - 00:00 ч. 0884801572
15.06.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител по АЕ

1 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
15.06.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Логопед /1/2 щат/

26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
15.06.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител ЦДО

2 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
15.06.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Хигиенист

1 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
15.06.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител ФВС

1 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
15.06.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител по математика

1 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
15.06.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител ЦДО

1 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
15.06.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по математика

1 26 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
15.06.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител ЦДО

3 26 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
15.06.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител ЦДО с френски език

1 26 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
15.06.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по ФВС

1 26 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
15.06.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по ФЕ

1 26 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
15.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Учител по цветарство

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406
15.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Логопед

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406
15.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Психолог

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.