Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
02.10.2018 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по математика /323 часа/

10 Октомври 2018 - 12:00 ч. 02/8575027
02.10.2018 ДГ №22 "Великденче"

Психолог /1/2 щат/

9 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8241170
02.10.2018 ПГИЧЕ "Свети Методий"

Зам.директор АСД /1/2 щат/

10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0887900350
02.10.2018 СМГ "Паисий Хилендарски"

Учител по АЕ

1 5 Октомври 2018 - 12:00 ч. 02/9831219
02.10.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Парнаджия

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
02.10.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Педагогически съветник

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.10.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Работник-поддръжка

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.10.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

2 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.10.2018 ДГ №170 "Пчелица"

Помощник на учителя

1 17 Октомври 2018 - 12:30 ч. 02/9676822
02.10.2018 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Учител ЦДО

1 8 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9387015
01.10.2018 31. СУЧЕМ "Иван Вазов"

Учител по АЕ

1 16 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8721156
01.10.2018 130.СУ "Стефан Караджа"

ЗАС, касиер-домакин

1 5 Октомври 2018 - 13:30 ч. 02/8470495
01.10.2018 130.СУ "Стефан Караджа"

Технически секретар

1 5 Октомври 2018 - 13:30 ч. 02/8470495
01.10.2018 12.СУ "Цар Иван Асен II"

Учител по математика

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9437952
01.10.2018 104.ОУ "Захари Стоянов"

Библиотекар

1 10 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8595192
01.10.2018 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по информатика и ИТ

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8313020
01.10.2018 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител ЦДО

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8313020
01.10.2018 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по РЕ /1/2 щат/

5 Октомври 2018 - 13:30 ч. 02/8470495
01.10.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Пом. възпитател

2 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884688002
01.10.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Психолог

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884688002
01.10.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Педагог в ясла

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884688002
01.10.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Общ работник

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884688002
01.10.2018 153. СУ "Неофит Рилски"

Хигиенист /1/2 щат/

10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0879848316
01.10.2018 105.СУ"Атанас Далчев"

Начален учител ЦДО

1 17 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/8620573

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.