Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
10.07.2019 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Ресурсен учител

1 28 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9387015
10.07.2019 16.ОУ "Райко Жинзифов"

ПДУД

1 28 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9387015
10.07.2019 ДГ №101 "Ябълкова градина"

Учител

1 31 Юли 2019 - 00:00 ч. 0884801685
09.07.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по Математика

1 17 Юли 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
09.07.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по ФВС

1 17 Юли 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
09.07.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по Професионална подготовка /компютърна техника и технологии/

1 17 Юли 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
09.07.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по Немски език

1 31 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
09.07.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по Математика

1 31 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
09.07.2019 192.СУ "Христо Ботев"

Учител по БЕЛ

1 25 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9922093
09.07.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по БЕЛ

1 17 Юли 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
09.07.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по История и География

1 17 Юли 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
09.07.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител в група за ЦОУД

3 31 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
09.07.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по БЕЛ

1 31 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
09.07.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по История и цивилизация на АЕ или ФЕ

1 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9881131
09.07.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Психолог

1 31 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
09.07.2019 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител по изобразително изкуство / 190 часа/

5 Август 2019 - 00:00 ч. 0877719425
09.07.2019 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител по технология и предприемачество  /138 часа/

5 Август 2019 - 00:00 ч. 0877719425
09.07.2019 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

Хигиенист

1 23 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8283679
09.07.2019 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Помощник - възпитател

1 16 Юли 2019 - 14:00 ч. 02/9791765
09.07.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по АЕ

1 18 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9556252
09.07.2019 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по АЕ

1 12 Юли 2019 - 14:00 ч. 02/9560749
09.07.2019 160.ОУ "Кирил и Методий"

Учител ЦДО

2 5 Август 2019 - 00:00 ч. 0877719425
09.07.2019 Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

Учител по Немски език

1 23 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8283679
09.07.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по изобразително изкуство

1 19 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8665680

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.