Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
29.01.2020 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по биология с АЕ, ФЕ или РЕ

1 4 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9881131
29.01.2020 ДГ №47"Незабравка"

Счетоводител

1 7 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8249145
29.01.2020 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по БЕЛ

1 3 Февруари 2020 - 10:00 ч. 02/8722120
29.01.2020 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по математика

1 7 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9346449
29.01.2020 56 СУ "Проф. Константин Иречек"

Учител ГЦДО

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8261177
28.01.2020 НГДЕК

Учител по испански език

1 3 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8277358
27.01.2020 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по ИТ

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9458164
27.01.2020 ДГ №88 "Детски рай"

Хигиенист

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801616
27.01.2020 ДГ №88 "Детски рай"

Помощник на учителя

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801616
27.01.2020 26. СУ "Йордан Йовков"

Учител по математика

1 9 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8570129
27.01.2020 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по математика и информатика

1 5 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8221374
24.01.2020 ДГ №176 "Зорница"

Учител

1 31 Януари 2020 - 15:00 ч. 0884801715
24.01.2020 ДГ №176 "Зорница"

Психолог /1/2 щат/

5 Февруари 2020 - 15:00 ч. 0884801715
24.01.2020 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по математика

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9874358
24.01.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Зам.директор

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Пом.възпитател

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Медицинска сестра-ясла

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по АЕ

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по немски език

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ДГ №193 "Славейче"

ЗАС

1 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801533
23.01.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист /1/2 щат/

31 Януари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
23.01.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 31 Януари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
23.01.2020 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по философия

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8470495
23.01.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Общ работник

1 31 Януари 2020 - 10:00 ч. 0884801665

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.