Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
04.02.2019 113.СУ "Сава Филаретов"

Педагогически съветник

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8221063
04.02.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Психолог

1 15 Февруари 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
04.02.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Хигиенист

1 15 Февруари 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
04.02.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по БЕЛ

1 15 Февруари 2019 - 17:00 ч. 02/9878045
04.02.2019 ПГЕА

Касиер

1 15 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8956910
01.02.2019 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Учител по НЕ

1 7 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8622966
01.02.2019 ДГ №47"Незабравка"

Счетоводител

1 12 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801694
01.02.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по математика

1 4 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8720047
31.01.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО

1 8 Февруари 2019 - 10:00 ч. 0884801665
31.01.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител

1 8 Февруари 2019 - 10:00 ч. 0884801665
31.01.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 8 Февруари 2019 - 10:00 ч. 0884801665
31.01.2019 ПГПСТТ

Хигиенист

1 8 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9874108
31.01.2019 ДГ №48 "Братя Грим"

Учител

2 12 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8321022
30.01.2019 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Хигиенист /1/2 щат/

15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9521170
30.01.2019 4 СВГ "Отец Паисий"

ЗАС

1 4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9833797
30.01.2019 4 СВГ "Отец Паисий"

Хигиенист

1 4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9833797
30.01.2019 ПГТМД

Счетоводител

1 4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8523411
30.01.2019 пгтмд

Зам. директор по УПД /1/2 щат/

4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8523411
30.01.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Хигиенист

1 4 Февруари 2019 - 12:00 ч. 02/8739500
30.01.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Учител по ИТ /126 часа/

4 Февруари 2019 - 12:00 ч. 02/8739500
30.01.2019 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Учител по ФЕ

1 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9876402
30.01.2019 9 ФЕГ"Алфонс дьо Ламартин"

Учител по НЕ

1 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9876402
29.01.2019 ПГЕА

Учител-инженер теоретично обучение, сп.КТТ, Компютърни мрежи, Електроника

3 15 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8956310
29.01.2019 ДГ №109 "Зорница"

Медицинска сестра

1 15 Февруари 2019 - 16:00 ч. 0879248617

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.