Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
03.08.2018 192.СУ "Христо Ботев"

Учител по ФВС

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9922093
03.08.2018 192.СУ "Христо Ботев"

Огняр

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9922093
03.08.2018 192.СУ "Христо Ботев"

Хигиенист

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9922093
03.08.2018 192.СУ "Христо Ботев"

Работник поддръжка /1/2 щат/

17 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9922093
03.08.2018 8.СУ "Васил Левски"

Начален учител ЦДО

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8719035
03.08.2018 8.СУ "Васил Левски"

Ресурсен учител

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8719035
03.08.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

2 23 Август 2018 - 10:00 ч. 0884801665
03.08.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по АЕ

1 23 Август 2018 - 10:00 ч. 0884801665
03.08.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Работник поддръжка /1/2 щат/

8 Август 2018 - 12:30 ч. 0884334111
03.08.2018 ДГ №36 "Пеперуда"

Детегледач

1 27 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9790932
03.08.2018 31. СУЧЕМ "Иван Вазов"

Учител по история и цивилизация

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8721156
03.08.2018 31. СУЧЕМ "Иван Вазов"

Учител по АЕ

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8721156
03.08.2018 8.СУ "Васил Левски"

Учител ЦДО

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8719035
03.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по английски език

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8313855
03.08.2018 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Учител по испански език

1 5 Септември 2018 - 00:00 ч. 02/9879254
03.08.2018 15.СУ "Адам Мицкевич"

Учител по история и цивилизация

1 6 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9382880
03.08.2018 15.СУ "Адам Мицкевич"

Учител по икономически дисциплини /315 часа/

6 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9382880
03.08.2018 15.СУ "Адам Мицкевич"

Технически секретар

1 6 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9382880
03.08.2018 149.СУ "Иван Хаджийски"

Ресурсен учител

1 28 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9561549
03.08.2018 149.СУ "Иван Хаджийски"

Учител ЦДО - 5 клас

1 28 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9561549
02.08.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Учител по математика

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9791805
02.08.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Учител - мениджмънт в туризма /144 часа/

31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9791805
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

История и цивилизация и география и икономика /306 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда /162 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.