Свободни работни места

Дата на публикуване Длъжност Месторабота Телефонен номер Краен срок
02.02.2018

Учител /Философски цикъл/ гимназиален етап - 1 щат


Събеседване на 15.02.2018 г. от 10:00 ч.

Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ 02/8720108 02/9710175 13.02.2018
02.02.2018

1. Учител начален етап - 1 щат

2. Касиер-домакин - 1 щат

3. Портиер - 1 щат

4. Работник-поддръжка - 0,25 щат


Събеседване на 12.02.2018 г. от 13:30 ч.

141 ОУ „Народни будители“ 02/8960100 09.02.2018
02.02.2018

Учител по математика


Събеседване с кандидатите - 07.02.2018 г.

94 СУ „Димитър Страшимиров“ 0884/870407 06.02.2018
02.02.2018

Учител по руски език


1 свободно работно място

непълен щат/437 ч./

Събеседване от 14:30 ч. на 12.02.2018 г.

130 СУ„Стефан Караджа“ 02/8470495 0879/533327 coy130@abv.bg 12.02.2018
01.02.2018

Начален учител - 1 клас

по чл. 68 от КТ


Специалност - начална педагогика

64 ОУ „Цар Симеон Велики“ 02/961 34 36 06.02.2018
31.01.2018

Учител детска градина

Помощник възпитател


Срок до 07.02.2018г.

ДГ №120 "Детство под липите" 02/8223219 07.02.2018
31.01.2018

Ресурсен учител - 0,5щат

Психолог - 0,5щат

Учител ФВС


Срок до 02.02.2018г.

Събеседване на 05.02.2018г., от 10:30ч.

68.СУ "Академик Никола Обрешков" 02/9785059 02.02.2018
31.01.2018

Домакин


Срок до 05.02.2018г.

145.ОУ "Симеон Радев" 02/8774136 02/8754155 05.02.2018
31.01.2018

Начален учител ЦДО


Срок до 08.02.2018г.

Събеседване на 09.02.2018г., от 10:00ч.

109.ОУ "Христо Смирненски" 02/8731458 08.02.2018
30.01.2018

Хигиенист


Срок до 08.02.2018г.

Събеседване на 09.02.2018г., ог 11:00ч.

ПГТ"Алеко Константинов" 02/9977223 02/9972490 08.02.2018
30.01.2018

Учител ГЦОУД с Френски език -1,5 щат


Срок до 01.02.2018г., от 9:00ч. до 16:00ч.

Събеседване на 02.02.2018г., от 15:00ч.

17 СУ "Дамян Груев" 02/8217188 02/9203050 01.02.2018
30.01.2018

Учител по изобразително изкуство - лектор

Учител по технологии и предприемачество и технологии


Срок до 06.02.20128г.

76.ОУ "Уилям Сароян" 02/9319388 06.02.2018
30.01.2018

Портиер


Срок до 05.02.2018г.

Събеседване на 08.02.2018г., от 10:00ч.

45.ОУ "Константин Величков" 02/8221410 05.02.2018
30.01.2018

Учител по психология и логика, и етика и право - 378ч.


Срок до 06.02-2018г.

Събеседване на 08.02.2018г., от 10:00ч.

СУ "Ген.Владимир Стойчев" 02/8703481 06.02.2018
30.01.2018

Ресурсен учител

Учител по история и цивилизация - 0,5щат


Срок до 06.02.2018г.

Събеседване на 07.02.2018г., от 14:30ч. и от 15:30ч.

81.СУ "Виктор Юго" 02/9745506 02/9745494 02/9755495 06.02.2018
30.01.2018

Ерготерапевт


Срок от 29.01.2018г. до 15.02.2018г.

РЦПППО 02/8780234 15.02.2018
30.01.2018

Психолог


Срок до 08.02.2018г.

Събеседване на 09.02.2018г., ОТ 10:00ч.

45.ОУ "Константин Величков" 02/8221410 08.02.2018
30.01.2018

Главен счетоводител


Срок до 28.02.2018г.

ПГПСТТ 02/9874108 28.02.2018
30.01.2018

Учител НЕ- 272 часа /лектор/


Срок до 20.02.2018г.

Събеседване на 21.01.2018г. от 11:00 ч.

38.ОУ "Васил Априлов" 02/8465358 02/9442080 20.02.2018
29.01.2018

Учител ЦДО - двама

Учител ФВС


Срок от 30.01.2018г. до 16.02.2018г.

Събеседване на 20.02.2018г., от 14:00ч.

25.ОУ "Д-р Петър Берон" 02/9521170 02/9552904 16.02.2018
29.01.2018

Учител по математика и информатика


Срок до 02.02.2018г.

ПГТКИ 02/8298177 0877301492 02.02.2018
29.01.2018

Учител детска градина

Помощник-възпитател детска градина


Срок до 16.02.2018г.

ДГ №29 "Слънце" 02/8706228 16.02.2018
29.01.2018

Учител АЕ


Срок от 30.01.2018г. до 05.02.2018г.

Събеседване на 06.02.2018г., от 9:00ч.

140.СУ "Иван Богоров" 02/9343373 02/9346449 05.02.2018
29.01.2018

Учител по ССМ

Учител по музика - 36ч.

Учител по изобразително изкуство - 36ч.


Срок до 07.02.2018г.

Събеседване на 08.02.2018г., от 14:30ч.

ПГСС "Бузема" 02/8563458 07.02.2018