Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
22.11.2018 ДГ №184"Мечо Пух"

Педагог/1/2 щат/

5 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801510
22.11.2018 ДГ №184"Мечо Пух"

Учител

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801510
22.11.2018 ДГ №184"Мечо Пух"

Пом. възпитател

1 5 Декември 2018 - 00:00 ч. 0884801510
22.11.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по математика

1 29 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
22.11.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по математика /1/2 щат/

29 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
22.11.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по АЕ

1 29 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
22.11.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Информатик

1 29 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
22.11.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по ИТ /1/2 щат/

29 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
22.11.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Общ работник

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884688002
22.11.2018 199.ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Начален учител ЦДО

1 17 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9466956
22.11.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Пом.възпитател

2 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884688002
22.11.2018 ДГ №95 "Омайниче"

Пом. готвач

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884688002
21.11.2018 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по БЕЛ

1 28 Ноември 2018 - 17:00 ч. 02/9560739
21.11.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Работник поддръжка

1 21 Ноември 2018 - 17:00 ч. 0884801720
21.11.2018 39.СУ "Петър Динеков"

Учител ЦДО

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8859019
21.11.2018 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Ресурсен учител

1 15 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9874358
21.11.2018 ПГ по телекомуникации

Учител по практическо обучение на компютърни мрежи

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8688050
21.11.2018 ПГ по телекомуникации

Учител по ИТ

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8688050
21.11.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Логопед

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
21.11.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Хигиенист

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
21.11.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Хигиенист

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8622966
20.11.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Хигиенист

1 26 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
20.11.2018 102.ОУ "Панайот Волов"

Зам.директор УД

1 25 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9381073
20.11.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Парнаджия

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9367147

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.