Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
09.07.2019 10.СУ "Теодор Траянов"

Учител по математика

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9743234
09.07.2019 ДГ №2 "Звънче"

Учител

1 31 Юли 2019 - 13:00 ч. 0894770421
09.07.2019 ДГ №2 "Звънче"

Гехнически секретар  /1/2 щат/

31 Юли 2019 - 13:00 ч. 0894770421
09.07.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по АЕ

1 19 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8575027
09.07.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по математика /1/2/ щат

19 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8575027
09.07.2019 170.СУ "Васил Левски"

Учител по география и икономика

1 19 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895740446
09.07.2019 ДГ №124 "Бърборино"

Учител

1 12 Юли 2019 - 00:00 ч. 029522028
09.07.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител в ЦДО начален етап

1 12 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
09.07.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по музика /лекторски/

12 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
09.07.2019 141. ОУ "Народни будители"

Начален учител

1 31 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8960100
09.07.2019 141. ОУ "Народни будители"

Учител ЦДО

2 31 Юли 2019 - 00:00 ч. 028960100
09.07.2019 141. ОУ "Народни будители"

Учител по биология и география /лектор/

31 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8960100
09.07.2019 141. ОУ "Народни будители"

Учител по физика и химия /лектор/

31 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8960100
09.07.2019 156. ОУ "Васил Левски"

Учител по БЕЛ

1 15 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9947035
09.07.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Пазач, невъоръжена охрана /1/2/ щат

12 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8739500
09.07.2019 170.СУ "Васил Левски"

Учител по математика или природоматематически науки

1 19 Юли 2019 - 17:00 ч. 0895740446
08.07.2019 40 СУ "Луи Пастьор"

Хигиенист

1 30 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8265908
08.07.2019 ДГ №84 "Детелина"

Учител

1 31 Юли 2019 - 11:30 ч. 02/9561079 02/9561069
08.07.2019 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Начален учител

1 12 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9782394
08.07.2019 40 СУ "Луи Пастьор"

Учител ЦДО

2 30 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8265908
08.07.2019 40 СУ "Луи Пастьор"

Бибилиотекар/Домакин

1 30 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8265908
08.07.2019 51.СУ "Елисавета Багряна"

Хигиенист

3 2 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9520545
08.07.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Учител ЦДО

1 7 Август 2019 - 11:15 ч. 0884942785
08.07.2019 40 СУ "Луи Пастьор"

Учител по ФВС

1 30 Юли 2019 - 11:15 ч. 02/8265908

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.