Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.04.2019 ДГ №167 "Малкият принц"

Учител

1 20 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9521610
19.04.2019 ДГ №109 "Зорница"

Пом. възпитател

1 3 Май 2019 - 16:00 ч. 0879248617
19.04.2019 НМУ "Любомир Пипков"

Финансов контрольор

1 25 Април 2019 - 17:00 ч. 02/9430003
18.04.2019 СПГТ

Хигиенист

1 24 Април 2019 - 12:00 ч. 02/9833692
18.04.2019 РЦПППО

Ерготерапевт

1 1 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8780234
18.04.2019 РЦПППО

Логопед

1 1 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8780234
18.04.2019 РЦПППО

Ресурсен учител

2 1 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8780234
17.04.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

1 9 Май 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
17.04.2019 ДГ №112 "Детски свят"

Специален педагог

1 24 Април 2019 - 13:00 ч. 02/9592933
17.04.2019 ДГ №112 "Детски свят"

Пом. възпитател

1 24 Април 2019 - 13:00 ч. 02/9592933
16.04.2019 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Зам. директор АСД

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9785059
16.04.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител ЦДО

1 24 Април 2019 - 10:00 ч. 0884801655
16.04.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 24 Април 2019 - 10:00 ч. 0884801665
16.04.2019 ДГ №61 "Шарено петле"

Пом. възпитател

1 25 Април 2019 - 00:00 ч. 02/8709377
16.04.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по математика

1 24 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9523016
15.04.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 0885112689
15.04.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Общ работник

1 30 Април 2019 - 15:00 ч. 02/8620573
15.04.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Начален учител

1 18 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9523016
15.04.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Начален учител /1/2 щат/

18 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9523016
15.04.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по география

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 0885112689
15.04.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 0885112689
15.04.2019 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по ИТ

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 02/8562843
15.04.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по математика

1 18 Април 2019 - 17:00 ч. 0888175335
12.04.2019 ДГ №84 "Детелина"

Пом. възпитател

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 0884801679

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.