Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
29.01.2019 145.ОУ "Симеон Радев"

Хигиенист

1 4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8774136
29.01.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
29.01.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

Зам. директор АСД

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
29.01.2019 34.ОУ "Стою Шишков"

ЗАС

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
29.01.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по АЕ

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/346449
29.01.2019 ПГСС "Бузема"

Учител практическо обучение по ССМ

1 1 Февруари 2019 - 14:30 ч. 02/8563458
29.01.2019 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Гл. счетоводител

1 7 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8622966
28.01.2019 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Работник поддръжка

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9835363
28.01.2019 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Хигиенист

2 4 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/8622966
28.01.2019 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по физика и астрономия

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9835363
28.01.2019 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Хигиенист

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9835363
28.01.2019 78.СУ "Христо Смирненски"

Учител по математика и ИТ

1 12 Февруари 2019 - 15:00 ч. 02/9977094
28.01.2019 НТБГ

Учител по биология и ЗО

1 7 Февруари 2019 - 12:30 ч. 02/9520857
28.01.2019 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител по АЕ

1 15 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9876370
28.01.2019 33.Езикова гимназия "Света София"

Учител по история и цивилизация

1 1 Февруари 2019 - 14:00 ч. 02/8241131
25.01.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Зам. директор АСД

1 30 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
25.01.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика /1/2 щат/

1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
25.01.2019 130.СУ "Стефан Караджа"

Ръководител направление ИКТ

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8470495
25.01.2019 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по БЕЛ

1 8 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8665680
25.01.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Логопед

1 6 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9200780
25.01.2019 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Шофьор

1 15 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9200780
24.01.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Хигиенист

1 5 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8313020
24.01.2019 65.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Начален учител

2 11 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801618
24.01.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

ЗДАСД

1 31 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8771297

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.