Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
01.10.2018 ДГ №5 "Надежда"

Пом. възпитател

1 22 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/9346610
01.10.2018 56.СУ "Проф.Константин Иречек"

Учител по АЕ

1 4 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8261387
01.10.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител ФВС

1 1 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230
01.10.2018 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Домакин

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8739500
01.10.2018 Център за подкрепа за личностно развитие кариерно ориентиране и консултиране-София

Кариерен консултант

7 12 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0886411872
28.09.2018 116.ОУ "Паисий Хилендарски"

Учител по математика,физика и астрономия, ИТ/1/2 щат/

3 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801749
28.09.2018 116.ОУ "Паисий Хилендарски"

Учител по АЕ

1 3 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801749
28.09.2018 ДГ №29 "Слънце"

Учител

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8706228
28.09.2018 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Учител

1 10 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/9791765
28.09.2018 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по изобразително изкуство

1 8 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8286282
28.09.2018 15.СУ "Адам Мицкевич"

Човешки ресурси

1 1 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9382880
28.09.2018 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Главен счетоводител /1/2 щат/

5 Октомври 2018 - 16:00 ч. 0879012923
28.09.2018 ПГПСТТ

Учител с професионална квалификация машинен инженер

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9874108
28.09.2018 ЦСОП "Едуард Сеген"

Арттерапевт

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9383157
28.09.2018 ПГСС "Бузема"

Огняр

1 5 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8563458
28.09.2018 10.СУ "Теодор Траянов"

Хигиенист

1 23 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/9743234
28.09.2018 124.ОУ "Васил Левски"

Портиер

1 1 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0894686082
28.09.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Психолог/1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9200780
28.09.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Специален педагог /1/2 щат/

2 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9200780
28.09.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

ЗАТД

1 15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9200780
27.09.2018 НПМГ"Акад. Любомир Чалаков"

Хигиенист

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8622966
27.09.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Помощник на учителя

1 4 Октомври 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
27.09.2018 5 ВСУ "Пеньо Пенев"

Учител по философия /1/2 щат/

5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9835069
27.09.2018 ДГ №21 "Ежко Бежко"

Учител

2 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884345165

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.