Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
10.09.2019 191 ОУ "Отец Паисий"

Учител ЦДО

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9927504
10.09.2019 ДГ №6 "Вълшебен свят"

Логопед /1/2 щат/

16 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801592
10.09.2019 ДГ №29 "Слънце"

Учител

2 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8706228
10.09.2019 ДГ №29 "Слънце"

Пом. възпитател

2 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8706228
10.09.2019 НУИИ "Илия Петров"

Хигиенист

1 16 Септември 2019 - 14:00 ч. 02/9876388
10.09.2019 11.ОУ "Св. Пимен Зографски"

Начален учител ЦДО

1 15 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8627248
10.09.2019 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по география

1 22 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874358
10.09.2019 ДГ №25 "Изворче"

Учител

4 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801773
10.09.2019 ДГ №25 "Изворче"

Хигиенист

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801773
10.09.2019 ДГ №25 "Изворче"

Работник - кухня

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801773
10.09.2019 ЧСУ "Дружба"

Учител по математика

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9345555
10.09.2019 ЧСУ "Дружба"

Учител по физика с АЕ

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9345555
10.09.2019 ЧСУ "Дружба"

Учител по немски език

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9345555
10.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител ФВС /1/2 щат/

12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
10.09.2019 94 СУ "Д. Страшимиров"

Начален учител

2 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9454663
10.09.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Корепетитор /1/2 щат/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
10.09.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Помощник на учителя /1/2 щат/

13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
10.09.2019 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Учител ЦОУД

1 13 Септември 2019 - 17:00 ч. 0884801719
10.09.2019 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по химия и ЧП

1 16 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9055160
10.09.2019 14 СУ "Професор д-р Асен Златаров"

Учител по АЕ

1 17 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8313732
10.09.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 19 Септември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
10.09.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Портиер

1 19 Септември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
10.09.2019 СПГТ

Учител по АЕ

1 12 Септември 2019 - 12:00 ч. 02/9833692
10.09.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Начален учител ЦДО

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9382926

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.