Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
18.11.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Учител ЦДО с немски език

1 26 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
18.11.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Библиотекар

1 26 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
18.11.2019 66 СУ "Филип Станиславов"

Учител по изобразително изкуство /160 часа/

10 Декември 2019 - 16:30 ч. 02/8553153
18.11.2019 66 СУ "Филип Станиславов"

Ресурсен учител /1/2 щат/

16 Декември 2019 - 16:30 ч. 02/8553153
18.11.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Психолог

1 26 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
18.11.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по математика

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9522484
18.11.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по информатика

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9522484
18.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Помощник-зъвпитател

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
18.11.2019 43.ОУ "Христо Смирненски"

Учител по немски език /309 часа/

30 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/8229276
18.11.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Шофьор

1 2 Декември 2019 - 00:00 ч. 0884942785
18.11.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Работник поддръжка

1 2 Декември 2019 - 00:00 ч. 0884942785
18.11.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по биология

1 20 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8313020
18.11.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по изобразително изкуство

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9881131
18.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
18.11.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Мед. сестра-ясла

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
18.11.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
18.11.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Хигиенист

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0896769243
18.11.2019 ДГ №29 "Слънце"

Помощник възпитател

1 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8706228
18.11.2019 ЧОУ "Откривател"

Учител по география

29 Ноември 2019 - 09:00 ч. 0879505105
15.11.2019 7.СУ "Свети Седмочисленици"

Архивар-деловодител

1 25 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9876370
15.11.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Психолог

1 21 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
15.11.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Пом. възпитател

2 21 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
15.11.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Помощник готвач

1 21 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
14.11.2019 92.ОУ "Димитър Талев"

Логопед

1 25 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8284726

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.