Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
15.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Учител по цветарство

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406
15.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Логопед

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406
15.06.2018 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Учител по математика

1 27 Юни 2018 - 00:00 ч. 028899626
15.06.2018 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Учител по АЕ

1 27 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8899726
15.06.2018 4.ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Учител по БЕЛ

1 27 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8899626
15.06.2018 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител ЦДО

2 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9782394
15.06.2018 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител по изобразително изкуство и технолигии и предприемачество

1 26 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9782394
15.06.2018 42.ОУ "Хаджи Димитър"

Учител по математика и ИТ

1 29 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8403458
15.06.2018 42.ОУ "Хаджи Димитър"

Учител по ФВС

1 29 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8403458
15.06.2018 42.ОУ "Хаджи Димитър"

Учител ЦДО

3 29 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8403458
15.06.2018 112.ОУ "Стоян Заимов"

Учител по математика

1 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9440084
15.06.2018 112.ОУ "Стоян Заимов"

Учител по БЕЛ

1 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9440084
15.06.2018 112.ОУ "Стоян Заимов"

Учител ЦДО

1 22 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9440084
15.06.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Рехабилитатор / Кинезитерапевт

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 0876596406
15.06.2018 НУТИ

Учител по модерен танц /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 12:00 ч. 02/8929180
15.06.2018 104.ОУ "Захари Стоянов"

Педагогически съветник

1 28 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8595192
15.06.2018 НУТИ

Учител по математика

1 29 Юни 2018 - 12:00 ч. 02/8929180
15.06.2018 НУТИ

Учител по АЕ

1 29 Юни 2018 - 12:00 ч. 02/8929180
15.06.2018 НУТИ

Възпитател в общежитие

1 29 Юни 2018 - 12:00 ч. 02/8929180
15.06.2018 НУТИ

Учител по български танци

1 29 Юни 2018 - 12:00 ч. 02/8929180
15.06.2018 104.ОУ "Захари Стоянов"

Учител по математика

1 28 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8595192
15.06.2018 104.ОУ "Захари Стоянов"

Учител по АЕ

1 28 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8595192
15.06.2018 104.ОУ "Захари Стоянов"

Учител ЦДО

1 28 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8595192
14.06.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител ФВС

1 19 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8594131

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.