Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
22.01.2020 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по ИТ /лекторски часове/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8313855
22.01.2020 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по история

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9881131
22.01.2020 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по математика и информатика

1 5 Февруари 2020 - 16:00 ч. 0879012918
22.01.2020 162.ОбУ "Отец Паисий"

Учител по музика /лекторски часове/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801753
22.01.2020 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по химия и биология

1 31 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9346449
21.01.2020 ДГ №27 "Детска китка"

Учител

1 27 Януари 2020 - 14:00 ч. 02/9360467
21.01.2020 ЧСУ "Цар Симеон Велики"

Учител по информатика и ИТ

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9977454
21.01.2020 ДГ №133 "Зорница"

Детски учител

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8720390
21.01.2020 ДГ №112 "Детски свят"

Пом. възпитател

2 10 Февруари 2020 - 15:00 ч. 02/9592933
21.01.2020 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по АЕ

1 29 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9835363
21.01.2020 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по физика

1 29 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9835363
21.01.2020 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Зам. директор УД

1 29 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9835363
21.01.2020 43.ОУ "Христо Смирненски"

Учител по немски език /200 часа/

27 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/8229276
21.01.2020 92.ОУ "Димитър Талев"

Логопед

1 27 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8284726
21.01.2020 НУКК

Учител по математика и информатика

1 31 Март 2020 - 00:00 ч. 02/9048261
21.01.2020 НУКК

Учител по АЕ

1 31 Март 2020 - 00:00 ч. 02/9048263
21.01.2020 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Учител по математика и ИТ

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8665680
21.01.2020 НУКК

Учител по БЕЛ

1 31 Март 2020 - 00:00 ч. 02/9048263
21.01.2020 ДГ № 46 "Жива вода"

Логопед /1/2 щат/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9611394
21.01.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител по математика

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
21.01.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител по география

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
21.01.2020 СПГ "Княгиня Евдокия"

Пазач /1/2 щат/

24 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/8739500
21.01.2020 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител ЦОУД

1 26 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9381073
21.01.2020 59.ОУ"Васил Левски"

Начален учител ЦДО

1 28 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9366703

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.