Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.04.2019 ДГ №84 "Детелина"

Домакин

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 0884801679
12.04.2019 ДГ №84 "Детелина"

Помощник-готвач

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 0884801679
11.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Зам.директор УД

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
11.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Касиер-домакин

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
11.04.2019 10.СУ "Теодор Траянов"

Начален учител ЦДО

1 15 Април 2019 - 17:00 ч. 02/9743234
11.04.2019 118.СУ "Акад. Людмил Стоянов"

Начален учител

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9740029
11.04.2019 ДГ №152 "Люляче"

Учител

2 19 Април 2019 - 12:00 ч. 0879144685
10.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Мед. сестра - ясла

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
10.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
10.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
10.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Технически секретар

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
10.04.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Детски учител

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 0896769230
10.04.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Главен счетоводител

1 30 Април 2019 - 17:00 ч. 02/8595192
10.04.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по БЕЛ

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9346449
10.04.2019 ДГ №111 "Корабче"

Учител

1 22 Април 2019 - 00:00 ч. 02/8623148
10.04.2019 36.СУ "Максим Горки"

Хигиенист

2 25 Април 2019 - 16:00 ч. 02/8586148
09.04.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по география

1 12 Април 2019 - 00:00 ч. 02/8313020
09.04.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по АЕ

1 19 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
09.04.2019 28.СУ "Алеко Константинов"

Учител по музика

1 15 Април 2019 - 00:00 ч. 02/8295166
09.04.2019 ДГ №47"Незабравка"

Учител

1 15 Април 2019 - 00:00 ч. 0884801694
09.04.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Възпитател към общежитие

1 12 Април 2019 - 16:00 ч. 02/8284530
05.04.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Пом.възпитател

1 12 Април 2019 - 16:00 ч. 0876731518
05.04.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

1 15 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9745506
05.04.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Специалист координатор, ИТ

1 15 Април 2019 - 00:00 ч. 02/9745506

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.