Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по изобразително изкуство /18 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Учител по АЕ

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9791805
02.08.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Учител по ФВС

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9791805
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

История и цивилизация и география и икономика /306 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда /162 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по физика и астрономия /90 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по философски цикъл /188 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по ФВС /1/2 щат/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по учебна практика по осигурителни и комуникационни системи /1/2 щат/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по учебна практика -специалист локомотиви и вагони /246 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

Учител

5 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

Учител по музика

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

Психолог

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

ЗАС

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

Пом.възпитател

2 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

Хигиенист

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ДГ №160 "Драгалевци"

Медицинска сестра

5 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671014
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по АЕ

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по РЕ /72 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8313855
02.08.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Технически сътрудник

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 0884362578
02.08.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Логопед /1/2 щат/

20 Август 2018 - 00:00 ч. 0884362578
02.08.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Музикален учител/1/2 щат/

20 Август 2018 - 00:00 ч. 0884362578
02.08.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Хигиенист

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 0884362578
02.08.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Общ работник

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 0884362578

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.