Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
08.07.2019 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по физика и астрономия

1 16 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8056949
08.07.2019 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по теория и практика - компютърна техника и технологии

16 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8056949
08.07.2019 НПГПТО "М.В.Ломоносов"

Учител по АЕ

1 16 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8056949
08.07.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител

2 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769243
08.07.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Помощник възпитател

1 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769243
08.07.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Педагог в детска ясла

1 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769243
08.07.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Медицинска сестра в детска ясла

1 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769243
08.07.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Работник в кухня

1 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769243
08.07.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител по музика

1 11 Юли 2019 - 00:00 ч. 0896769243
05.07.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител ЦДО

1 12 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
05.07.2019 дг №108 Детско царство

Психолог

1 26 Юли 2019 - 15:00 ч. 02/9791512
05.07.2019 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по музика /1/2 щат/

12 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/8661271
05.07.2019 ДГ №93 "Чуден свят"

Учител

1 26 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8562869
05.07.2019 ДГ №93 "Чуден свят"

Медицинска сестра

2 26 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8562869
05.07.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по математика и физика

1 15 Юли 2019 - 00:00 ч. 029523016
05.07.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител подготвителна група

1 17 Юли 2019 - 17:00 ч. 02/9874344 02/9319388
05.07.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Педагогически съветник /1/2 щат/

17 Юли 2019 - 17:00 ч. 02/9874344 02/9319388
05.07.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по математика

1 12 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
05.07.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител начален етап  I – IV клас

1 12 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
05.07.2019 85.СУ "Отец Паисий"

Начален учител ЦДО

1 11 Юли 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
05.07.2019 ДГ №96 "Росна китка"

Учител

2 17 Юли 2019 - 00:00 ч. 0884801610
05.07.2019 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по испански

1 10 Юли 2019 - 00:00 ч. 0884801431
05.07.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по АЕ

2 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
05.07.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по биология

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8720108

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.