Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
14.06.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител по ИТ

1 19 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
14.06.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител ЦДО

5 19 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
14.06.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител по технологии и предприемачество

1 19 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
14.06.2018 53.ОУ "Николай Хрелков"

Начален учител

1 29 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/9576989
14.06.2018 НУКК

Възпитател /1/2 щат/

28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9048240
14.06.2018 НУКК

Възпитател /1/2 щат/

28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9048240
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Човешки ресурси

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Ръководител на направление ИКТ

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Начален учител

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител ЦДО

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител ЦДО

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

ЗДУД

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по ИТ

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 132.СУ "Ваня Войнова"

Учител по математика

1 26 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8562843
14.06.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Начален учител

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
14.06.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по физика и химия или химия и биология

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
14.06.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по АЕ

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
14.06.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика /1/2 щат/

28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
14.06.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Психолог

1 28 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
14.06.2018 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по история

1 25 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8703481
14.06.2018 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по музика /1/2 щат/

25 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8703481
14.06.2018 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по изобразително изкуство и технология и предприемачество /1/2 щат/

25 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8703481
14.06.2018 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по математика

2 25 Юни 2018 - 16:00 ч. 02/8703481
14.06.2018 84.ОУ"Васил Левски"

Начален учител

3 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9928044 0884801764

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.