Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
24.01.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Хигиенист

2 31 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
24.01.2019 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по немски език /лекторски часове/

1 Февруари 2019 - 12:00 ч. 02/9560739
24.01.2019 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по информатика и математика

1 0879012923
23.01.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Поддръжка сграда

1 31 Януари 2019 - 00:00 ч. 0885112689
23.01.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по изобразително изкуство /1/2 щат/

31 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9381021
23.01.2019 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по ИТ

1 1 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
23.01.2019 6. ОУ "Граф Н.П. Игнатиев"

Начален учител

1 31 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9881713
22.01.2019 96.СУ "Лев Николаевич Толстой"

Хигиенист

1 1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8268339
22.01.2019 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Учител по музика /340 часа/

31 Януари 2019 - 16:00 ч. 02/9890127
22.01.2019 39.СУ "Петър Динеков"

Психолог /1/2 щат/

1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8859019
22.01.2019 39.СУ "Петър Динеков"

Ресурсен учител /1/2 щат/

1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8859019
22.01.2019 124.ОУ "Васил Левски"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

30 Януари 2019 - 00:00 ч. 0894686082
22.01.2019 199.ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Учител по АЕ

1 1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9466956
22.01.2019 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по АЕ

1 31 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8284530
22.01.2019 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Учител по АЕ

1 31 Януари 2019 - 17:00 ч. 02/9441121
21.01.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Работник поддръжка

1 7 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9556252
21.01.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по АЕ

1 25 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9381021
21.01.2019 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител на деца с умствена изостаналост по БЕЛ и математика /лекторски часа/

4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884334110
21.01.2019 52.ОУ "Цанко Церковски"

Учител  - подготвителна група

1 28 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8552054
21.01.2019 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител ЦДО

1 4 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884334110
21.01.2019 72.ОУ "Христо Ботев"

Учител по БЕЛ

1 25 Януари 2019 - 12:00 ч. 02/9295350
21.01.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Хигиенист

1 25 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9382880
21.01.2019 ДГ №13 "Калинка"

Детски учител

1 1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801612
21.01.2019 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по теория и методика на спортната подготовка, теория и методика на физическото възпитание

1 25 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8703481

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.