Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
10.09.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по математика

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
09.09.2019 ДГ №162 "Вихрогонче"

Детски учител

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9522329
09.09.2019 ДГ №162 "Вихрогонче"

Пом. възпитател

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9522329
09.09.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Главен счетоводител

1 21 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8739500
09.09.2019 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Домакин /1/2 щат/

21 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8739500
09.09.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Учител по АЕ

1 11 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/9923060
09.09.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Учител по ФВС

1 11 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/9923060
09.09.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Начален учител

1 11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8796663
09.09.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Начален учител

1 11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8796663
09.09.2019 150.ОУ "Цар Симеон Първи"

Учител по биология

1 11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8796663
09.09.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по ФВС

1 11 Септември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
09.09.2019 27 СУ "Акад. Г. Караславов"

Учител ЦДО

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 0887438888
09.09.2019 11.ОУ "Св. Пимен Зографски"

Библиотекар /1/2 щат/

20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8627248
09.09.2019 149 СУ "Иван Хаджийски"

Учител по математика

1 10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0894442591
09.09.2019 149 СУ "Иван Хаджийски"

Учител ЦОУД

2 10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0894442591
09.09.2019 149 СУ "Иван Хаджийски"

Хигиенист

1 10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0894442591
09.09.2019 20 ИОУ "Тодор Минков"

Учител по физика и ЧП

1 11 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9521304
09.09.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител ЦДО

1 11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
09.09.2019 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител ЦДО

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9782394
09.09.2019 ДГ №79 "Слънчице"

Зам.директор по УД /1/4 щат/

12 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801655
09.09.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Начален учител в ПИГ

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
05.09.2019 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител по труд и предприемачество /312 часа/

12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9782394
05.09.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по история и география

1 11 Септември 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
05.09.2019 145.ОУ "Симеон Радев"

Начален учител ЦДО

2 9 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8774136

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.