Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
21.01.2020 123 СУ "Стефан Стамболов"

Учител по математика и информатика

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9203023
20.01.2020 89.ОУ "Д-р Христо Стамболски"

Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

1 3 Февруари 2020 - 16:00 ч. 0884801619
20.01.2020 10.СУ "Теодор Траянов"

Главен счетоводител /1/2 щат/

22 Януари 2020 - 17:00 ч. 02/9743234
20.01.2020 ДГ №124 "Бърборино"

Общ работник

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9522028
20.01.2020 ДГ №52 "Илинденче"

Учител

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/4263777
20.01.2020 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Учител

1 27 Януари 2020 - 14:00 ч. 02/9791765
20.01.2020 44. СУ "Неофит Бозвели"

Хигиенист

1 7 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8452782
17.01.2020 НМУ "Любомир Пипков"

Учител по немски език /1/2 щат/

27 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9430003
17.01.2020 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Зам. директор АСД

1 28 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9785059
17.01.2020 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по математика или математика и физика

1 30 Януари 2020 - 17:00 ч. 02/9878045
17.01.2020 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по математика /1/2 щат/

29 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/8661271
17.01.2020 15.СУ "Адам Мицкевич"

Психолог

1 23 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9382880
17.01.2020 15.СУ "Адам Мицкевич"

Логопед

1 23 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9382880
17.01.2020 ДГ №45 "Алиса"

Учител

3 31 Януари 2020 - 16:30 ч. 0885208968
16.01.2020 31.СУЧЕМ "Иван Вазов"

Учител по физика

1 3 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8721156
16.01.2020 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по немски език

1 30 Януари 2020 - 17:00 ч. 02/9878045
16.01.2020 27 СУ "Акад. Г. Караславов"

Учител по биология /150 часа/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8244826
16.01.2020 145.ОУ "Симеон Радев"

Учител по биология /1/2 щат/

20 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8774136
16.01.2020 ДГ №59 "Елхица"

Пом. възпитател по проект на МОН

1 14 Февруари 2020 - 14:00 ч. 02/8759029
16.01.2020 122.ОУ "Николай Лилиев"

Техн. сътрудник-домакин

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8650374
16.01.2020 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Педагогически съветник

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 0885112689
16.01.2020 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 0885112689
16.01.2020 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по математика, ИТ и компютърно моделиране

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 0885112689
15.01.2020 162.ОбУ "Отец Паисий"

Образователен медиатор /1/2 щат/

5 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801753

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.