Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
20.11.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика /1/2 щат/

20 Ноември 2018 - 12:00 ч. 02/9367147
19.11.2018 ДГ №61 "Шарено петле"

Пом. възпитател

1 28 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8709377
19.11.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по АЕ

1 22 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884801431
19.11.2018 17. СУ "Дамян Груев"

Учител по ФЕ

1 27 Ноември 2018 - 16:00 ч. 02/8217188
19.11.2018 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по география и икономика /117 часа/

30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9874344
19.11.2018 НУТИ

Учител корепетитор акордеон

1 23 Ноември 2018 - 12:00 ч. 02/8929180
19.11.2018 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по музика /294 часа/

28 Ноември 2018 - 16:00 ч. 02/9458164
19.11.2018 ДГ №86 "Асен Босев"

Пом. възпитател

1 5 Декември 2018 - 16:00 ч. 02/8261119
16.11.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Информатик / 8 ч. седмично/

23 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0884801665
16.11.2018 101.СУ "Бачо Киро"

Учител по РЕ

1 23 Ноември 2018 - 10:00 ч. 0882476015
16.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по музика

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по ФВС

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по математика

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по ИТ

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Стопанска дейност

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.11.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Шофьор

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0896769230
16.11.2018 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Начален учител ЦДО

1 15 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8624187
16.11.2018 11.ОУ "Св.Пимен Зографски"

Домакин

1 15 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8624187
16.11.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител в ГЦОУД

1 26 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884334110
15.11.2018 105.СУ"Атанас Далчев"

Учител по информатика и ИТ

1 30 Ноември 2018 - 15:00 ч. 02/8620573
15.11.2018 105.СУ"Атанас Далчев"

Общ работник

1 30 Ноември 2018 - 15:00 ч. 02/8620573
15.11.2018 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по БЕЛ

1 21 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8470495
15.11.2018 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по математика и информатика

1 27 Ноември 2018 - 17:00 ч. 0888175335
15.11.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

1 26 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8745506

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.