Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
27.09.2018 ДГ №21 "Ежко Бежко"

Учител

2 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884345165
27.09.2018 21.СУ "Христо Ботев"

Пом.възпитател

2 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884345165
27.09.2018 ДГ №21 "Ежко Бежко"

Работник - кухня

1 10 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884345165
27.09.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Огняр

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
26.09.2018 СПГТ

Медицинска сестра /3 часа, на смени/

28 Септември 2018 - 12:30 ч. 02/9833692
26.09.2018 94.СУ "Димитър Страшимиров"

Учител по математика

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9454663
26.09.2018 94.СУ "Димитър Страшимиров"

Учител ИКТ

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9454663
26.09.2018 ДГ №121

Логопед

1 12 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801731
26.09.2018 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по АЕ

1 3 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8703481
26.09.2018 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Технически секретар по спортни дейности

1 3 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8703481
26.09.2018 НУИИ "Илия Петров"

Общ работник/1/2 щат/

5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9876388
26.09.2018 НУИИ "Илия Петров"

Библиотекар /1/2 щат/

5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9876388
26.09.2018 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по музика /258 часа/

15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9382926
26.09.2018 63.ОУ "Христо Ботев"

Логопед /1/2 щат/

15 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9382926
26.09.2018 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Човешки ресурси

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9201203
25.09.2018 ЧСУ по ИЧЕ "АРТИС"

Учител по информационни технологии /456 часа/

2 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0882024821
25.09.2018 69.СУ "Димитър Маринов"

Начален учител ЦДО

1 5 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9791805
25.09.2018 19.СУ "Елин Пелин"

Логопед

1 27 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
25.09.2018 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Начален учител в подготвителна група

1 28 Септември 2018 - 00:00 ч. 0885715030
25.09.2018 ПГЕА

Учител по НЕ

1 10 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
25.09.2018 ПГЕА

Инженер преподавател практическо обучение КМ, КТТ, ОКС, хардуер

1 10 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
25.09.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Начален учител

1 1 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230
25.09.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител предучилищна педагогика

1 1 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230
25.09.2018 ЧОУ "Джани Родари"

Учител с АЕ

1 1 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0896769230

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.