Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
14.11.2019 ДГ №155 "Веселина"

Психолог

1 29 Ноември 2019 - 16:30 ч. 02/8700538
14.11.2019 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител по АЕ, химия и технологии и предприемачество

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8747109
14.11.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Учител ЦОУД

1 22 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9200136
14.11.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Психолог

1 22 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9200136
14.11.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Огняр

1 22 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9200136
14.11.2019 75.ОУ "Тодор Каблешков"

Учител по АЕ

1 22 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9200136
14.11.2019 ДГ № 90 "Веса Паспалеева"

Организатор-дейности /1/2 щат/

15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884362578
14.11.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Хигиенист

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
14.11.2019 59.ОУ"Васил Левски"

Учител по история и география

1 22 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/9366703
14.11.2019 79.СУ "Индира Ганди"

Учител ГЦО

1 20 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801708
13.11.2019 47.СУ "Христо Г. Данов"

Начален учител ЦДО

1 27 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9522228
13.11.2019 ПГСС "Бузема"

Учител-инж. теоретично обучение

1 15 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/8563458
13.11.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по математика

1 19 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
13.11.2019 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по география /1/2 щат/

19 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
13.11.2019 8.СУ "Васил Левски"

Педагогически съветник /1/2 щат/

15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8719035
13.11.2019 104.ОУ "Захари Стоянов"

Хигиенист

1 5 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8595192
13.11.2019 ДГ №50 "Зайчето Куики"

Пом. възпитател

1 15 Ноември 2019 - 11:00 ч. 02/8229141
12.11.2019 122.ОУ "Николай Лилиев"

Начален учител ЦДО

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 028/8650374
12.11.2019 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по история и философия / лекторски часа/

19 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8313855
12.11.2019 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Помощник на учителя

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9387015
12.11.2019 ПГ по транспорт

Учител по химия

1 18 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9732657
12.11.2019 ПГ по транспорт

Хигиенист

1 18 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9732657
12.11.2019 ПГ по ДИЗАЙН "Елисавета Вазова"

Учител по АЕ

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9552677
12.11.2019 73.СУ" Владислав Граматик"

Учител по руски език /1/2 щат/

14 Ноември 2019 - 17:00 ч. 0288599510

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.