Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
02.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Работник-поддръжка /1/2 щат/

17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Технически секретар

1 9 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.08.2018 ПГТ "Алеко Константинов"

Учител по музика /144 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9972490
02.08.2018 ПГТ "Алеко Константинов"

Учител по изобразително изкуство /144 часа/

24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9972490
02.08.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Учител

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 0884362578
02.08.2018 ДГ №138"Приятели"

Пом.възпитател

1 6 Септември 2018 - 00:00 ч. 0884801716
02.08.2018 ДГ №138"Приятели"

Готвач или пом.готвоч

1 6 Септември 2018 - 00:00 ч. 0844801716
02.08.2018 ДГ №138"Приятели"

Ресурсен учител /1/2 щат/

6 Септември 2018 - 00:00 ч. 0884801716
02.08.2018 170.СУ "Васил Левски"

Учител по физика и астрономия

1 24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/8923082
02.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам.директор УД

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Счетоводител /1/2 щат/

9 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Педагогически съветник

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Домакин /1/2 щат/

17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
02.08.2018 124.ОУ "Васил Левски"

Начален учител

1 9 Август 2018 - 00:00 ч. 0894686082
02.08.2018 ДГ №138"Приятели"

Учител

2 6 Септември 2018 - 00:00 ч. 0884801716
02.08.2018 ДГ №73"Маргарита"

Учител

1 15 Август 2018 - 16:00 ч. 0876643185
02.08.2018 ДГ №73"Маргарита"

Треньор по плуване

1 15 Август 2018 - 16:00 ч. 0876643185
02.08.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Начален учител

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
02.08.2018 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Начален учител ЦДО

2 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9387015
02.08.2018 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Зам.директор УВД

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9387015
02.08.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Логопед

1 24 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
02.08.2018 124.ОУ "Васил Левски"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

9 Август 2018 - 00:00 ч. 0894686082
01.08.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител по АЕ

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9876370
01.08.2018 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по физика и астрономия

1 13 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9835363

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.