Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
05.07.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по АЕ

2 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
05.07.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по биология

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
05.07.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Ръководител направление ИКТ

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
05.07.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по математика и физика

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по практика - кулинарство

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по практика - дървообработване

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Възпитател сменно-нощен - жена

4 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Възпитател начален етап

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 137 СУ "Ангел Кънчев"

Учител по БЕЛ

1 30 Август 2019 - 12:00 ч. 02/8257353
04.07.2019 137 СУ "Ангел Кънчев"

Учител по биология

1 30 Август 2019 - 12:00 ч. 02/8257353
04.07.2019 137 СУ "Ангел Кънчев"

Учител по немски език

1 30 Август 2019 - 12:00 ч. 02/8257353
04.07.2019 137 СУ "Ангел Кънчев"

Възпитател

1 30 Август 2019 - 12:00 ч. 02/8257353
04.07.2019 137 СУ "Ангел Кънчев"

Хигиенистки

3 30 Август 2019 - 12:00 ч. 02/8257353
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по философия /0,5 щат/

30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по математика

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по история

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Възпитател

3 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по география

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Рехабилитатор

3 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 СУУУС "Проф. д-р Дечо Денев"

Учител по БЕЛ

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8556117
04.07.2019 10 СУ "Теодор Траянов"

Учител начален етап - ЦОУД

2 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9743234
04.07.2019 10 СУ "Теодор Траянов"

Учител по математика

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9743234
04.07.2019 10 СУ "Теодор Траянов"

Учител по БЕЛ /0,5 щат/

24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9743234
04.07.2019 10 СУ "Теодор Траянов"

Библиотекар

1 24 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9743234

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.