Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.11.2019 45.ОУ "Константин Величков"

Учител ЦДО

1 18 Ноември 2019 - 16:00 ч. 0884801582
07.11.2019 ДГ №81 "Лилия"

Учител

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8221882
07.11.2019 ДГ №81 "Лилия"

Пом. възпитател

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8221882
06.11.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

2 12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
06.11.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

1 12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
06.11.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

ЗАС

1 12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
06.11.2019 4 СВГ "Отец Паисий"

Учител по БЕЛ

1 8 Ноември 2019 - 17:00 ч. 02/9833797
06.11.2019 176.ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Учител по АЕ /1/2 щат/

15 Ноември 2019 - 12:00 ч. 02/9963213
06.11.2019 СУ "Св.Иван Рилски"

Касиер-домакин

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0879064245
05.11.2019 ДГ №134 "Любопитко"

Учител

1 30 Ноември 2019 - 16:00 ч. 0884801411
05.11.2019 ДГ №76 "Сърничка"

Пом. възпитател

2 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8755146
05.11.2019 ДГ №76 "Сърничка"

Прислужник-чистач

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8755146
05.11.2019 132 ДГ "Светлина"

Пом. възпитател

1 7 Ноември 2019 - 16:30 ч. 0895740446
05.11.2019 38.ОУ "Васил Априлов"

Хигиенист

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884334110
05.11.2019 ЧДГ "Лапину"

Зам. директор

1 31 Декември 2019 - 00:00 ч. 0899406415
05.11.2019 ЧДГ "Лапину"

Пом. възпитател

1 31 Декември 2019 - 00:00 ч. 0899406415
05.11.2019 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Пом.възпитател

1 12 Ноември 2019 - 14:00 ч. 02/9791765
04.11.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Касиер-домакин

1 8 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
04.11.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по математика

1 8 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/8575027
04.11.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител по физика и математика /140 часа/

5 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
04.11.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по математика и информатика 

1 8 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9881131
04.11.2019 ДГ №47"Незабравка"

Пом. възпитател

1 8 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801694
04.11.2019 ПГСС "Бузема"

Учител - инж. теоретично обучение

1 8 Ноември 2019 - 16:00 ч. 02/8563458
04.11.2019 86 ОУ "Св. Климент Охридски"

Огняр

1 8 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0895538441

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.