Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
21.01.2019 72.ОУ "Христо Ботев"

Учител по БЕЛ

1 25 Януари 2019 - 12:00 ч. 02/9295350
21.01.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Хигиенист

1 25 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9382880
21.01.2019 ДГ №13 "Калинка"

Детски учител

1 1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801612
21.01.2019 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по теория и методика на спортната подготовка, теория и методика на физическото възпитание

1 25 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8703481
21.01.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по БЕЛ

1 30 Януари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
21.01.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по музика

1 30 Януари 2019 - 00:00 ч. 0896769230
18.01.2019 ПГ по телекомуникации

Учител професионална поготовка в областта на икономическата информатика /1/2 щат/

1 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/8688050
18.01.2019 ДГ №82 "Джани Родари"

Работник кухня

1 5 Февруари 2019 - 16:00 ч. 02/9343881
18.01.2019 157. ГИЧЕ "Сесар Вайехо"

Учител по химия и ООС /1/2 щат/

24 Януари 2019 - 15:00 ч. 02/9710056
17.01.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Педагогически съветник /1/2 щат/

1 21 Януари 2019 - 00:00 ч. 0888175335
17.01.2019 200.ОУ "Отец Паисий"

Начален учител ЦДО / 1/2 щат/

21 Януари 2019 - 17:00 ч. 02/9926224
17.01.2019 ДГ №97 "Изгрев"

Логопед 1/2 щат/

30 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9926304
17.01.2019 ДГ №97 "Изгрев"

Домакин

1 30 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9926304
17.01.2019 109.ОУ "Христо Смирненски"

Училищен психолог

1 29 Януари 2019 - 17:00 ч. 02/8731458
17.01.2019 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по биология и здравно образование / 42 часа/

22 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8313855
17.01.2019 121.СУ "Георги Измирлиев"

Учител по АЕ

1 25 Януари 2019 - 16:00 ч. 02/4236130
17.01.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по математика

1 28 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9556252
17.01.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Педагогически съветник

1 28 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9556252
17.01.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по биология

1 25 Януари 2019 - 17:00 ч. 02/9522484
17.01.2019 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по технологии и предприемачество /52 часа/

25 Януари 2019 - 00:00 ч. 0888715030
17.01.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по математика и ИТ

1 28 Януари 2019 - 17:00 ч. 0888175335
17.01.2019 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по музика /82 часа/

25 Януари 2019 - 00:00 ч. 0888715030
17.01.2019 27.СУ "Акад.Георги Караславов"

Учител по изобразително изкуство /114 часа/

25 Януари 2019 - 00:00 ч. 0888715030
16.01.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор УД

1 24 Януари 2019 - 00:00 ч. 0885112689

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.