Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
05.09.2019 ПГ по транспорт

Учител по музика /144 часа/

12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9732657
05.09.2019 ПГ по транспорт

Счетоводител /1/2 щат/

12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9732657
05.09.2019 ПГ по транспорт

Хигиенист

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9732657
05.09.2019 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Учител по предприемачество и технологии /1/2 щат/

11 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9890127
05.09.2019 ДГ №174 "Фют"

Учител

1 13 Септември 2019 - 12:00 ч. 02/8621090
05.09.2019 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по ИТ

1 12 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9458164
05.09.2019 47.СУ "Христо Г. Данов"

Възпитател

1 12 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9522228
05.09.2019 31.СУЧЕМ "Иван Вазов"

Учител по физика

1 13 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8721156
05.09.2019 ДГ №11 "Мики Маус"

Помощник на учителя

1 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8742041
05.09.2019 ДГ №11 "Мики Маус"

Пом. възпитател

3 15 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8742041
04.09.2019 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Учител по френски език

1 9 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/9441121
04.09.2019 ДГ №126 "Тинтява"

Психолог /1/2 щат/

11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8220578
04.09.2019 14 СУ "Професор д-р Асен Златаров"

Учител по технологии и предприемачество /1/2 щат/

9 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8313732
04.09.2019 ДГ №126 "Тинтява"

Ресурсен учител /1/2 щат/

11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8220578
04.09.2019 ДГ №126 "Тинтява"

Логопед /1/2 щат/

11 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8220578
04.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по география /174 часа/

10 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
04.09.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по хърватски език /176 часа/

10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0888175335
04.09.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Технически секретар /1/2 щат/

10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0888175335
04.09.2019 3.СУ "Марин Дринов"

Хигиенист

1 10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0888175335
04.09.2019 179.ОУ "Васил Левски"

Учител по химия и биология

1 10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801738
04.09.2019 126.ОУ "П.Ю.Тодоров"

Помощник на учителя

1 11 Септември 2019 - 11:00 ч. 02/8585045
04.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по изобразително изкуство /190 часа/

10 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
04.09.2019 76.ОУ "Уилям Сароян"

Учител по музика /190 часа/

10 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9874344
04.09.2019 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител ГЦОУД

1 10 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884334110

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.