Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
14.06.2018 84.ОУ"Васил Левски"

Учител по АЕ /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9928044
14.06.2018 84.ОУ"Васил Левски"

Начален учител

3 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9928044 0884801764
14.06.2018 84.ОУ"Васил Левски"

Учител по история и цивилизация, география и икономика /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9928044 0884801764
14.06.2018 101.СУ "Бачо Киро"

Начален учител

1 18 Юни 2018 - 16:30 ч. 0882476015
14.06.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Учител ЦДО

4 21 Юни 2018 - 17:00 ч. 0884801719
14.06.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Работник поддръжка на сгради

1 22 Юни 2018 - 17:00 ч. 0884801719
14.06.2018 128.СУ "Алберт Айнщайн"

Учител по БЕЛ

2 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8840381
14.06.2018 128.СУ "Алберт Айнщайн"

Учител по АЕ

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8840381
14.06.2018 128.СУ "Алберт Айнщайн"

Учител по икономически дисциплини

1 9 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8840381
14.06.2018 ДГ №185 "Звездичка"

Психолог /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 00:00 ч. 0884801505
14.06.2018 ДГ №185 "Звездичка"

Медицинска сестра

2 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 0884801505
14.06.2018 ДГ №80"Приказна калина"

Учител

4 6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8595017
13.06.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Учител в подготвителна група

1 21 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8747109
13.06.2018 131.СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"

Начален учител

1 21 Юни 2018 - 16:30 ч. 02/8747109
13.06.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител

1 25 Юни 2018 - 12:00 ч. 0884801665
13.06.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител ЦДО

1 25 Юни 2018 - 12:00 ч. 0884801665
13.06.2018 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество

1 25 Юни 2018 - 12:00 ч. 0884801665
13.06.2018 ДГ №158 "Зора"

Учител

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 0882887183
13.06.2018 21.СУ "Христо Ботев"

Начален учител

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9624689
13.06.2018 21.СУ "Христо Ботев"

Учител ЦДО

3 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9624689
13.06.2018 21.СУ "Христо Ботев"

Учител по испански език

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/9624689
13.06.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Начален учител ЦДО

4 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
13.06.2018 26.СУ "Йордан Йовков"

Психолог

1 29 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8570129
13.06.2018 92.ОУ "Димитър Талев"

Учител - ПИГ

4 20 Юни 2018 - 00:00 ч. 02/8284726

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.