Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
15.11.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Учител по БЕЛ

1 26 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9745506
15.11.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Нощен пазач

1 30 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
14.11.2018 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по математика

1 19 Ноември 2018 - 16:00 ч. 02/9881131
14.11.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Социален педагог

1 16 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
14.11.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор УД

1 22 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
14.11.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 22 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
14.11.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Учител по РЕ /лекторски часове/

1 22 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
14.11.2018 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по ФВС

1 16 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8313020
14.11.2018 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Хигиенист

1 16 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8313020
13.11.2018 СПГЕ "Джон Атанасов"

Хигиенист

1 29 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8720047
13.11.2018 ДГ №155 "Веселина"

Пом. възпитател

1 26 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8700538
13.11.2018 ДГ165 "Латинка"

ЗАС

1 5 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/8720102
13.11.2018 128.СУ "Алберт Айнщайн"

Начален учител

1 13 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8840381
13.11.2018 128.СУ "Алберт Айнщайн"

Начален учител ЦДО

1 13 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8840381
13.11.2018 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Пом. възпитател

1 19 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884362578
13.11.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Начален учител ЦДО

1 28 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
13.11.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 28 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/8594131
13.11.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител ФВС

1 16 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0876905961
13.11.2018 73.СУ" Владислав Граматик"

Учител ЦДО

1 23 Ноември 2018 - 17:00 ч. 02/8599510
13.11.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Работник поддръжка

1 19 Ноември 2018 - 17:00 ч. 0884801720
12.11.2018 ПГЕА

Учител - инженер теоретично обучение

2 30 Ноември 2018 - 16:00 ч. 02/8956910
12.11.2018 89.ОУ "Д-р Христо Стамболски"

ЗАС, касиер-домакин

1 23 Ноември 2018 - 00:00 ч. 0884801619
12.11.2018 199.ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Начален учител ЦДО

1 19 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/9466956
12.11.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по география

1 26 Ноември 2018 - 00:00 ч. 02/4192516

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.