Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час)низходящо сортиране Телефон за контакт
15.02.2017 61 ОУ
 1. Заместник – директор по АСД
17 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9345489
07.02.2017 85.СУ
 1. Учител в група за целодневно обучение в пети клас – 1 щат

Събеседване на 22.02.2017 г. от 14:00 часа

21 Февруари 2017 - 00:00 ч. 02/945 81 64 02/840 63 30
16.02.2017 ПГИИРЕ
 1. Завеждащ административна служба

Събеседване на 23.02.2017г. от 10:00ч.

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9201203
14.02.2017 ДГ №64
 1. Детски учител/старши учител
 2. Медицинска сестра в детска ясла

Събеседване на 23.02.2017г.До 28.02.2017г.Събеседване на 01.03.2017г.

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8242315 0884801696
16.02.2017 141 ОУ
 1. Учител в начален етап
 2. Учител в начален етап в ЦДО 0,5 щат

Събеседване на 23.02.2017г. от 13:30ч.

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8960100
15.02.2017 81 СУ
 1. Начален учител в ЦДО
 2. Библиотекар
 3. Учител по АЕ

Събеседване на 23.02.2017г.

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9755495 9745494
16.02.2017 133 СУ
 1. Учител по АЕ

Събеседване на 24.02.2017г. от 11:00ч.

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9881131 9878570
13.02.2017 97 СУ
 1. Ресурсен учител

[email protected]

22 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8242303
20.02.2017 120 ОУ
 1. Начален учител

Събеседване на 24.02.2017г. от 10:00ч.

23 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8662593
17.02.2017 ЧОУ „Джани РоДари“
 1. Учител начална педагогика
 2. Помощник възпитател
 3. Учител в ЧЦДГ
 4. Хигиенист
 5. Медицинска сестра
 6. Педагог в ясла

Събеседване на 24.02.2017г. от 13:00ч.

23 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0896769230
17.02.2017 21 СУ
 1. Ресурсен учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат
23 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9624689
13.02.2017 17 СУ
 1. Учител по ФЕ
 2. Педагогически съветник

Събеседване на 27.02.2017г. от 11:30ч.Събеседване на 28.02.2017г. от 11:30ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8217188 9203050
16.02.2017 ДГ №63
 1. Детски учител – 2 места
 2. Педагог в ясла

Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0886648784
16.02.2017 102 ОУ
 1. Логопед – 0,5 щат
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9382654
22.02.2017 ПГТ
 1. Лектор по химия и опазване на околната среда – 9 часа лекторски
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9732864 9732657
14.02.2017 11 ОУ
 1. Учител по музика
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 0887098966 8627348
16.02.2017 37 СУ
 1. Ресурсен учител
 2. Технически изпълнител

Събеседване на 27.02.2017г. от 12:30ч.До 20.02.2017г.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8263801
03.02.2017 48 ОУ
 1. Психолог
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8313087 8310120
15.02.2017 162 ОУ
 1. Учител по изобразително изкуство

Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9943325
17.02.2017 СПГЕ „Джон Атанасов“
 1. ЗАС

Събеседване на 28.02.2017г. от 14:30ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 8720047
17.02.2017 192 СУ
 1. Учител по физическо възпитание и спорг

Събеседване на 27.02.2017г. от 11:00ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9922093
17.02.2017 61 ОУ
 1. Работник, поддръжка на сгради – 0,5 щат
24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9345489
02.02.2017 75 ОУ
 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 2. Учител по математика

Събеседване на 27.02.2017г. от 10:00ч.

24 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9200136
20.02.2017 ДГ №200
 1. Детски учител

Събеседване на 28.02.2017г. от 13:00ч.

27 Февруари 2017 - 00:00 ч. 9670046

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.