Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 17 октомври 2019 г. от 14:15 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, ул. „Тодорини кукли“ № 9, ще се проведе тренинг с учителите по изобразително изкуство

Приключване на проект „Твоят час“

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-28980/10.10.2019 г., следва в срок до 17:00 часа на 11.10.2019 г., да влезете в информационната система на проекта и да извършите проверка и актуализация (при необходимост) на банковата сметка на Вашето училище.

„Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“

Във връзка с писмо на клуб „Приятели на Япония в България” – Нихон Томоно Кай с вх. № РУО1-28738/08.10.2019 г., Ви информирам, че на 19 октомври 2019 г., събота от 10:00 до 18:00 пред Националния дворец на културата – отвореното пространство към бул. „Фритьоф Нансен“, ще се проведе „Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“.

Семинар с учителите по история и цивилизация

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 19.10.2019 г. от 14.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема:

Тринадесети есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“

Във връзка с писмо на председателя на Управителния съвет на Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-28864/09.10.2019 г., Ви уведомявам, че Тринадесетият есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ ще се проведе, както следва: