Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13978/05.05.2021 г. Ви уведомявам, че Асоциацията за приятелство „България – Куба“, съвместно със Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Българския антифашистки съюз, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, със съдействието на Министерство на образованието и науката и Посолството на Република Куба организира през учебната 2020/2021 година Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Обръщам внимание, че  СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ Е ДО 15.05.2021 Г.

 Подавайте декларациите за имущество и интереси, като подпишете с електронен подпис файла, преди да го изпратите чрез:

Национален исторически конкурс 2021

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13901/29.04.2021 г. Ви уведомявам, че фондация „Ценности“ официално стартира тринадесетото издание на Националния исторически конкурс на тема „Ролята на културното наследство в историята и традициите на моя роден край“.

Обучения във връзка с Меморандума за партньорство между МОН и Google

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-140/05.05.2021 г., вх. №  РУО 1-13930/05.05.2021 г., Ви уведомявам, че  във връзка с Меморандума за партньорство между Министерство на образованието и науката и Google се предоставя възможност на педагогическите специалисти от страната да се включат в безплатни обучения за придобиване на дигитални умения. Обученията са насочени към директори, заместник-директори, учители и ИТ администратори.

Провеждане на обучения по НП „Квалификация“ 2021 за психолози и педагогически съветници

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14017/05.05.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“, 2021 г., в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за училищни психолози и педагогически съветници на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

Отсъствия на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г. – 31.05.2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-13934/05.05.2021 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-1033/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г.-31.05.2021 г.