Заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката

Приложено Ви изпращам Ви за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VII до XII клас

Уведомявам Ви, че протоколите с резултатите на учениците от VII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката на линка https://mon.bg/bg/100161 – за учениците, които са допуснати до национален кръг от Националната комисия, и на сайта на СМГ за учениците, които не са предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по математика от Областната комисия за проверка и оценка.

Пети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13180/01.04.2022г. от РУО – Велико Търново Ви уведомявам, че Община Свищов и Средно училище „Димитър Благоев“, гр. Свищов организират Пети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който ще се проведе на 4 юни 2022 г. в град Свищов. Могат да участват ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения. Срокът за подаване на заявки за участие е 5 май 2022 г.

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13087/01.04.2022 г. Ви уведомявам, че РУО – Варна, Електротехническият факултет на Техническия университет – Варна и Община Варна организират Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“. Състезанието е на тема „Съвременни технически аспекти на енергийната независимост на България“ и ще се проведе дистанционно на 29.04.2022 г.

Ученик от НПМГ със златен медал по философия

Талантливият човек се отличава от останалите по това, че работи върху себе си и затова успява. Това показаха и шестимата участници на НПМГ в ХХХІV Национална олимпиада по философия. В конкуренция с над 70 ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, те заеха призови места. Златният медал в първа възрастова група спечели Михаил Филков от 9б клас с рекордните 497,5 точки. Учениците от НПМГ печелят награди от състезания…

Кампания „С тениска на бала”, организирана от МОТО ПФОЕ и Столичната организация на БЧК

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13248/04.04.2022 г., Ви уведомявам, че кампанията „С тениска на бала”, организирана за осма поредна година  от МОТО ПФОЕ и Столичната организация на БЧК  вече е в ход .