„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, ДЕЙНОСТ 2 СПЕШНО!

На електронната поща на всяко училище е изпратено писмо за финализиране на дейностите свързани с обучението на учители за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа, организирано по проекта “Подкрепа за успех”.

Литературен конкурс за ученици от професионалните гимназии

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4029/15.02.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на литературен конкурс за ученици от професионални гимназии на тема „Младежта е съкровището на планетата“, организиран от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Видин.

Покана за Академична конференция „Консултативни компетентности“- 02-04 юни 2023 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2287/27.01.2023 г., приложено Ви изпращам покана от СУ „Св. Кл. Охридски“ за участие в Академична конференция „Консултативни компетентности“, която ще се проведе в периода 2-4 юни 2023 г.

150 години от гибелта на Васил Левски

Ученици и педагогически специалисти от   ПГ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ отбелязаха 150-годишнината от трагичната гибел на Апостола на свободата Васил Левски. Този, който в „бъдещето тъмно, той гледаше ясно, той любеше свойто отечество красно“.

Поклон пред делото и саможертвата на Дякона

По традиция ученици от 28. Средно училище „Алеко Константинов“ поднесоха цветя на паметника на Васил Левски. С огромно вълнение и дълбока почит възпитаниците от IIА и IIIА клас отбелязаха 150-годишнината от гибелта на Апостола.

107 ОУ „Хан Крум“ и тяхната кампания „От деца за деца“

Цялата седмица в 107. ОУ “ Хан Крум“ премина под знака на кампанията, инициирана от „От деца за деца“. Учениците от пети „В“ клас, които търсят начин да помогнат на пострадалите деца от опустошителните земетресения в Сирия и Турция!