България се изкачи на първо място по брой златни медали за всички времена от международната олимпиада по лингвистика

Четири медала спечелиха българските ученици на двадесетата Международна олимпиада по лингвистика за гимназисти. Те завършиха с един златен, два сребърни и един бронзов медал, както и с една почетна грамота. Сребърните отличия са за дванадесетокласниците Теодор Малчев от Софийска математическа гимназия (СМГ) и Рами Хенауиот от Национална природо-математическа гимназия. Почетна грамота получи единадесетокласничката Ния Димитрова (СМГ). След тези отличия България се изкачва на първо място по брой златни медали за…

Министър Шалапатова: „Трябва да имаме информация за индивидуалните потребности на всяко дете и семейство“

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова посети 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и се запозна с визията на училищния екип за развитие и за подкрепа на учениците, застрашени от отпадане от образователната система поради бедност. Бяха коментирани успешни практики за социално включване чрез участие в проекти за развиване на талантите на децата и работа с техните семейства. „Това, което вие давате на тези деца, за да израснат като личности, е…

Отчети по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г. и попълване на анкети

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-23873/27.07.2023 г. напомням, на директорите на иновативните и неиновативните училища, включени в Националната програма “Иновации в действие“, Модул 1 и/или Модул 4 за учебната 2022/2023 г., които все още не са попълнили формулярите за отчети, че следва да изпълнят ангажимента си не по-късно от 31.08.2023 г.

Актуализиране на информацията в НЕИСПУО – подготовка на данните и подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3 за учебната 2023/2024 година

Във връзка с получено писмо от Министерството на образованието и науката с №9105-189/04.08.2023 г. и  вх. № РУО1 – 24658/04.08.2023 г. относно актуализиране на информацията в НЕИСПУО – подготовка на данните и подаване на Списък-образец № 1, 2 и 3 за учебната 2023/2024 година Ви уведомявам за следното:

Предложения за организиране и провеждане на обучения по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

Във връзка с идентифицирани потребности от квалификация, в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. – Модул 1 „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти, РУО – София-град набира предложения за извършване на обучения на педагогически специалисти с присъждане на 1 квалификационен кредит по:

Обучение за учители от училища в периода 11.08- 13.08.2023 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24461/03.08.2023 г от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ Ви уведомявам, че в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ в периода 11-13.08.2023 г., в сградата на НЦПКПС – град Банкя, ул. Княз Борис I“ № 7, ще се проведе обучение за учители от училища на тема „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“. Обучението е с начален час 14:00 ч. и краен час 12:30 ч., с обща продължителност от 16 академични часа, като участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден един квалификационен кредит.