15820063163

Времето е в нас и ние сме във времето;
то нас обръща и ние него обръщаме
.“

Васил Левски

sl-1

„Истината е свята, свободата е мила.“

Христо Ботев