Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г…

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна…

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование,  публикувана в Държавен вестник (ДВ) брой: 12, от дата 11.2.2022 г…

Заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 10.02.2022 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция…

Информация за учениците, завърнали се в присъствено обучение в началото на втория учебен срок – 07.02.2022 г.

09.02.2022 г. В изпълнение на заповедта на директора на Столична регионална здравна инспекция за седмицата 07 – 11.02.2022 г. на територията на област София-град се върнаха в училище учениците от I до IV клас, V, VI, VIII, IX и XI класове. След подадени декларации за съгласие от родителите в училищата беше направено изследване с бързи антигенни тестове за COVID-19 на 80 219 ученици. В сравнение с тестването преди ваканцията са…