Date

май 01 2020
Expired!

Професии от бъдещето

Екипът на  1 СУ „Пенчо П.Славейков” подкрепя  инициативата на РУО за отбелязване на  пъстрите празници през месец май по интересен и креативен начин.  Учениците от 11 и 12 клас се включиха в това предизвикателство още от първия му ден. В час по „Свят и личност” ученици от 12 клас създадоха презентация за професиите  от бъдещето. Те подходиха изключително креативно и с респект към всяка една професия. Въпросът за професиите беше разгледан и през призмата на социалната изолация, която се изтълкува  и като възможност за анализ и самоопределяне. Какъв трябва да стана, за да бъда потребен за развитието на обществото? – е само един от въпросите, който послужи за отправна точка на работата им.

Вдъхновени от това те решиха да  споделят своите идеи с по-малките си съученици от начален етап и да им разкажат как виждат бъдещето на професиите. Учениците представиха своята презентация в час по „Технологии и предприемачество” на 4 „ б”  клас с класен ръководител г-жа Валя Ненкова. Малчуганите останаха много впечатлени, но те също бяха отлично подготвени за час и зададоха много интересни въпроси на своите нови приятели. Ученици от 11 клас подкрепиха идеята и с готовност ще представят презантазията и в други часове, когато програмата го позволява. Идеята се реализира с помощта на г-жа Геновева Маркова, учител по философия и гражданско образование в училището.

Свалете презентацията – Професии от бъдещето

The event is finished.

bg_BGBulgarian