БЛАГОДАРИМ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“, ГРАД РУСЕ

Днес, 20 март 2020 г., петстотин защитни маски за многократна употреба, изработени и дарени от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, град Русе, бяха предоставени на образователните медиатори в  град София. Благородната инициатива е пример за активна гражданска позиция в дни на изпитание, за което им благодарим.