БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО OT 37 СОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ ДО РУО – СОФИЯ-ГРАД

37 СОУ „Райна Княгиня“ изказва своята благодарност към ръководството на РУО – София-град за направеното дарение на компютри и интернет в полза на учениците.

Вижте благодарственото писмо