Благотворителен турнир събра стотици в подкрепа на баскетболния отбор за момичета на 35. СЕУ

На 09.03.2024 година се проведе благотворителен турнир в подкрепа на момичетата от баскетболния отбор на 35. СЕУ ,,Добри Войников“ в зала ,,Св. Георги“, организиран с помощта на БК ,,Спартак София“. Събраните средства ще бъдат използвани за участието на републиканските ни шампиони 8.-10. клас девойки на Световните ученически игри в Макао (Китай) през месец юни.

В турнира взеха участие отбори от 1.-4. клас на 11. ОУ „Св. Пимен Зографски“, 118. СУ „Aкад. Людмил Стоянов“, 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, 107. ОУ „Хан Крум“, 137. СУ „Ангел Кънчев“, 5. ОУ „Иван Вазов“, 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 52. ОУ „Цанко Церковски“, 23. СУ „Ф. Ж. Кюри“ и 35. СЕУ „Добри Войников“.

„Благодаря на всички деца и родители, които в съботния ден се отдадоха на баскетбола и решиха да подкрепят нашата кауза“, каза по време на откриването директорът на 35. СЕУ „Добри Войников“ Величка Петрова.

На 07.03.2024 г. на заседание на СОС единодушно бяха гласувани 30 000 лв. за участието на отбора в Световните ученически игри.

На 16.03.2024 г. от 14 часа в зала ,,Триадица“ започва и благотворителният двубой, на които момичетата от баскетболния на 35.СЕУ ще играят срещу състава на „Файърболс“. Всички са поканени да присъстват.