Българският победител в конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores е от Първа английска езикова гимназия, гр. София

Александра Антонова от Първа английска езикова гимназия в София е българският победител от изданието за 2021 г. на конкурса по превод на Европейската комисия Juvenes Translatores. Нейният превод от български на английски език е избран за един от 27-те победители – по един от всяка държава от Европейския съюз.

Специално отличие за открояващи се преводи получава също и Кристина Борисова от Първа английска езикова гимназия.

Ръководството на Първа АЕГ изразява своята гордост от постижението на Александра Антонова и Кристина Борисова, както и изказва благодарност на всички техни преподаватели по английски и български език!