Български ученици дебатират по модела на Европейския парламент в Прага

Ученици от 1.Английска езикова гимназия, 91. Немска езикова гимназия и Езикова гимназия Пловдив дебатираха на между народен младежки форум в Прага, Чехия. Дискусиите бяха по модела па Европейския парламент, като обсъждаха въпроси за развитието на икономиката, търговията и за първи път аграрното стопанство на стария континент в условията на кризи и резки климатични промени.

Преди участието си българските ученици бяха на обучение с екипа на Европейското представителство, начело с г-н Теодор Стойчев, Председател на Бюрото на ЕП в България.