ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Информирам Ви, че в периода 6 – 7 август 2020 г., електронната поща, сайтът на РУО – София-град, електронната поща, уеб порталите, страниците на МОН, системите, разработени по проекти, както и регистрите, поддържани от министерството няма да бъдат достъпни, във връзка с подобряване на услугите за своите клиенти от страна на ЧЕЗ електроразпределение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД