Участие в семинар на тема „Местни политики за приобщаване на уязвими ромски общности“

В периода 30.08.2021 г. – 01.09.2021 г. в почивна база Орлица, к.к. Пампорово се проведе семинар на тема „Местни политики за приобщаване на уязвими ромски общности“, по проект „Т.Е.А.М.З – Заедно постигаме повече“, в който взе участие и представител на Регионално управление на образованието – София-град.

Годишна среща с директорите на училищата, ЦСОП, ЦПЛР и СОЗ

Изх. №РУО1-28022/02.09.2021 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Традиционната работна среща с директорите във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2021/2022 учебна година ще се проведе на 09.09.2021 г. от 14.00 часа  в двора на 18. Средно училище…

IX Национална конференция за глобално образование

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27545/30.08.2021 г., Ви уведомявам, че Българската платформа за международно развитие (БПМР) организира провеждането на IX Национална конференция за глобално образование „Образование за глобално гражданство в условията на

Спешна справка за технически съоръжения за пречистване на въздуха

Във връзка с писмо на главния секретар на МОН, вх. № РУО1-27753/01.09.2021 г. и ограничаване на риска от разпространение на COVID-19 и други вирусни инфекции, предавани по въздушно-капков път в затворени помещения, моля да представите информация относно …

Организация на доброволно еднократно тестване за COVID -19 на педагогическите и непедагогическите специалисти в столичните училища

Уведомявам Ви, че с цел осигуряването на безопасно присъствено начало на учебната 2021/2022 година министерството на образованието и науката, съвместно с министерство на здравеопазването дава възможност на педагогическите и непедагогическите специалисти да бъдат