Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава …

Обява за събиране на оферти Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“.

Рег. № РУО1-23403/ 09.09.2020 г.   Обява за събиране на оферти Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“. Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16044 Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/77057   Краен срок…

Спешно! Справка за свободните места по държавен план-прием в VIII клас към момента на подаване на тази информация.

Моля в срок до 14:00 ч. на 08 септември 2020 г. (вторник), да подадете актуална информация за свободните места по държавен план-прием в VIII клас по приложения формуляр.

Временно спиране на достъп до електронната поща и сайта на РУО – София-град

Информирам Ви, че в периода 6 – 7 август 2020 г., сайтът на РУО – София-град, електронната поща, уеб порталите, страниците на МОН, системите, разработени по проекти, както и регистрите, поддържани от министерството няма …

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Информирам Ви, че в периода 6 – 7 август 2020 г., електронната поща, сайтът на РУО – София-град, електронната поща, уеб порталите, страниците на МОН, системите, разработени по проекти, както и регистрите, поддържани от министерството няма да бъдат достъпни, във връзка с подобряване на услугите за своите клиенти от страна на ЧЕЗ електроразпределение. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД