Отличени ученици от ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

Наталия Пеева ученичка от 12. б клас, отличена с първо място в литературен конкурс по повод 60 годишнината на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин, на тема „Младежта е съкровището на човечеството“, под ръководството на госпожица Кристина Александрова – учител по български език и литература. Моника Христова от 10. в клас е отличена за участие в ежегодния конкурс „Химичните технологии около нас 2023“ на ХТМУ, за проект на тема…

Информация за дейности по БДП

Изх. № РУО1-9693/ 05.04.2023 Г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ                                                                             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо на МОН №9105-86/03.04.2023 г., с вх. №РУО1-9266/03.04.2023 г., относно изпълнение на мярка 19 от Оперативния план за действие на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ „Представяне на информация за установени проблеми и конкретни предложения за обезопасяване на прилежаща инфраструктура в…

покана за участие в XXX-та юбилейна конференция

Изх. № РУО1-9684/ 05.04.2023 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9177/03.04.2023 г. от Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), приложено Ви изпращам покана за участие в XXX-та юбилейна конференция, която ще се проведе в периода 09.09.-10.09.2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. За въпроси: email: beta.iateflbg@gmail.com ; лице за контакт – Лина Янбастиева-Петрова.…

Изх. № РУО1-РУО1-9687/ 05.04.2023 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, С писмо с вх. № РУО1-9538/04.04.2023 г. Община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“. Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса и да съдействате за участието им. Приложение: регламент   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,…

Срокът за записване за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община е удължен до края на месец април 2023 г.

ъв връзка с писмо с вх.№РУО1-9530/04.04.2023 г. на Столична община, Ви уведомявам, Срокът за записване за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община е удължен до края на месец април 2023 г. В инициативата, която подкрепя идеи с кауза, право на участие имат младежи на възраст от 15 до 29 г., живеещи на територията на София.

Първи етап на ХХI Национален конкурс „Бог е любов“

Определената със заповед на началника на РУО – София-град комисия приключи разглеждането и оценяването на творбите, постъпили в РУО – София-град за участие в първи етап на ХХI Национален конкурс „Бог е любов“. И тази година ученици от около 30 столични училища – основни, средни, профилирани гимназии, спортни, по изкуствата, частни, бяха провокирани да творят по темата в четирите жанра: стихотворение, разказ/есе, рисунка, приложно изкуство. Съгласно регламента класираните на първо…