ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ ОТ 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“

Днес, 30.04.2024 г., учениците от 1.б клас, 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, приключиха проект „Работливите пчелички в действие“, като засадиха сини цветя (пчелите различават синия и жълтия цвят) в училищния двор. Проектът е комбинация от модули по национална програма „Нестле за по-здрави деца“.

С грижата си към пчелите учениците от 1.б клас показват отговорно отношение към света около нас, защото без пчелите няма да има живот на планетата Земя.