Виртуална разходка из България

Ученици от 10. е клас на Първа английска езикова гимназия изнесоха урок – обобщение на природните зони, пред ученици от 4. клас на ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово. Срещата беше на 02.02.2021 г., връзката между двете училища беше осъществена в онлайн среда.

Александра Попова, Ивана Табакова, Яна Мутафова и Виктор Димитров представиха презентации за природните области – обекти, ресурси, възможности за развитие и населени места. Учениците от 4. клас отговаряха на въпроси и с помощта на атлас и контурна карта начертаха маршрут за виртуална разходка из България.

Учениците от 4. клас с интерес участваха в този виртуален урок. За десетокласниците тази среща беше вдъхновяващо ново занимание, преподаваха на по-малките ученици, както и провериха на практика своите знания по география и икономика на България.

Учениците от 4. клас и от 10. клас бяха ръководени от своите учители: г-жа Мария Кукумакова и възпитател г-жа Гергана Атанасова – за ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, и г-жа Дарина Пачова за Първа английска езикова гимназия, гр. София.

Линк към Виртуална разходка из България