Високотехнологична лаборатория за космически науки бе открита във физическия факултет на СУ

В навечерието на Деня на народните будители бе открита напълно реновираната Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Лабораторията включва високотехнологично оборудване и предоставя конкурентни условия за създаването на следващите успешни космически мисии в България и затвърждава водещата роля на Физическия факултет на СУ в обучението по аерокосмическо инженерство и комуникации.

Официални гости на церемонията бяха ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията, проф. Тодор Тагарев, министър на отбраната, и Райчо Райчев, основател и изпълнителен директор на „ЕндуроСат“.

Инициативата е безвъзмездно финансирана от един от световните лидери в сферата на наносателитите и космическата инфраструктура, който е и работодател на над 150 инженери, технолози и учени у нас. Дарението е част от дългосрочната стратегия за развитието на космическите науки в България като образователна академия за космическо инженерство и предприемачество, която дава възможност на младежи от цял свят да учат от водещи експерти от космическия сектор.