Високо постижение за български проект в eTwinning

В европейски конкурс за най-добър международен eTwinning проект за 2020 г., проектът “Wonderland” е отличен с първа награда във възрастовата категорията 7-11 години. Автори на проекта са Ирена Райкова – старши учител в начален етап в 137. СУ „Ангел Кънчев“ и Рангел Панталеев – старши учител в начален етап в СУ „Св. Иван Рилски“, с. Казичене. Проектът е с насоченост към развиване на уменията на учениците за комуникация на чужд език, както и на уменията им за сътрудничество по време на учебния процес, за творческо и критично мислене.

За първи път от 2010 г. и за втори път в петнадесетгодишната история на eTwinning, български проект печели тази висока европейска награда. Проектът е откроен като единствен между повече от триста проекта, кандидатствали в тази категория на конкурса и над 960 проекта в целия конкурс.

На конкурса за националните годишни награди eTwinning 2019, проектът “Wonderland” е отличен от Центъра за развитие на човешките ресурси с първа награда в категорията „Най-добър международен eTwinning проект 2019“.

Поздравления за постигнатите резултати и пожелание за бъдещи успехи!