Втори иновативен форум „ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО – НОВИ РЕАЛНОСТИ“

Кадър от клипа на Николай Пастармаджиев

Форумът беше организиран от Института за информални иновации (ИИИ) с любезното съдействие на: Регионално управление на образованието София–град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Център по философия с деца в СУ „Св. Климент Охридски“, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България, Съюз на българските журналисти, Конфедерация на независимите синдикати в България, Синдикат на българските учители, Фондация „Хестия“,  Сдружение „Съучастие“,  Сдружение „Движение Предтечи“, Сдружение на творците с увреждания в България, Асоциация на младите учени, Български студентски съюз, Списание 8 – медиен партньор, със специалното участие на Изследователска група „Homo creabilis“ към Фондация „Институт за информални иновации“.

На форума се състоя премиерата на три статии, публикувани в научните списания на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ към Министерството на образованието и науката, посветени на три от четирите стълба на Педагогиката на информалното образование.

Четвъртата тема на форума „Интеграцията в „образователната триада“ на формалното, неформалното и информалното образование – иновативни практики“ се превърна в поле за споделяне на теоретичен и практически опит от участниците – представители на партньорите, на университети, училища и НПО. Новите изменения в ЗПУО във връзка с валидирането на неформалното обучение и информалното учене представи г-жа Вилма Доминикова, старши експерт в РУО София-град.

Присъстващите станаха първите слушатели на Химна „Информално“ на ИИИ.

Изненада поднесе най-младият участник във форума Николай Пастармаджиев от 6г  клас на 19. СУ „Елин Пелин“ в София, който вече е влязъл по пътя на информалното учене в няколко специфични професии на сценариста, режисьора, сценографа на декора, аниматора, актьора (дублаж), оператора и монтажиста, за да създаде без чужда помощ и наставничество своя творчески продукт – видеоклип от 32 секунди със заглавие „Тежко засрамване“.

Форумът може да бъде проследен на стрийминга в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F42R2fSj87s