Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT за учители

На 18 ноември 2023 г. се проведе семинар “Въведение в изкуствения интелект и Chat GPT”. От ПГ по Дизайн „Елисавета Вазова“ участие в семинара взе д-р Биляна Стоименова, преподавател в специалност „Графичен дизайн“.

На събитието присъстваха учители от различни учебни заведения. Обучението постави акцент върху важността от разбирането и прилагането на новите технологии в училище и във всички сфери на обществения живот. По отношение на използването на Chat GPT учителите се запознаха с чатбота, който е многофункционален и освен че имитира човешки събеседник, пише, отстранява грешки в компютърни програми, създава музика, пиеси, приказки и есета.

След изпълнението на различни практически задачи във втората част на семинара последва дискусия по множество въпроси, свързани с приложението на всички подобни иновативни технологии в нашето съвремие.