ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България, по нареждане на министъра на образованието и науката за въвеждането на строги противоепидемични мерки СЕ ОТМЕНЯТ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери, квалификации на учители, посещения на обекти и др.

Стриктно да се спазват заповедите и указанията на министъра на здравеопазването и Столична регионална здравна инспекция относно предприемане на мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус COVID 19 на територията на страната и София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД