В класа трябва да има хармония

Екипът в столичното 20. ОУ „Тодор Минков“ залага на собствени образователни ресурси

Зина СОКОЛОВА

Средният успех на учениците в 20. ОУ „Тодор Минков“ е 5,52

През последните години 20. ОУ „Тодор Минков“ е едно от водещите училища в София, със забележително високи резултати на националните външни оценявания след VII клас и отлични резултати в IV клас. Тази трайна тенденция води до повишен интерес от страна на много родители към училището. То е различно от останалите с това, че от I до VII клас интензивно се преподава само един чужд език – френски или немски по избор. Хорариумът за този период е малко над 2000 часа за съответния език.Зина СОКОЛОВА

„Партнираме си изключително добре с Френския институт в София през последната една година, както и с Гьоте институт – казва директорката Галина Тимова. – Това е ползотворно, защото благодарение на Френския институт тази година имаме учител, чийто майчин език е френският. Той не знае български и преподава на почти всички паралелки.“
Започнала е и процедура с немското посолство училището да бъде одобрено като PASCH училище. Това означава, че скоро то ще стане част от мрежата училища по света, в които се преподава немски език. Статутът се получава, след като училището докаже, че преподаването на немски е на добро ниво. За тази цел се правят и проверки. Когато всичко приключи, от немското посолство у нас ще съдействат за приемането на училището в тази мрежа.
„В края на юни м.г. проведохме изпити за сертификат на Гьоте институт и на Френския институт – казва Галина Тимова. – Много ни стопли посланието на Нейно превъзходителство посланика на Франция Флоранс Робин, която сподели, че за първи път в 20. ОУ „Тодор Минков“ се провежда такъв изпит и че е впечатлена колко много ученици са постигнали максимален брой точки.“
Всичко това прави училището търсено от родителите. Сега тук учат 724 ученици, като не всички желаещи могат да бъдат приети. Заради пандемията през последните две години извънкласните занимания са спрени. Но екипът има готовност в мига, в който мерките бъдат разхлабени, да ги възстанови. Но въпреки че няма извънкласни дейности от фирми доставчици на такива услуги, учителите работят допълнително с учениците и подкрепят техните интереси. За първи път т.г. от училището могат да се похвалят със значителен брой ученици, класирани за областните кръгове на олимпиадите – 44. Всички тук се надяват част от тях да стигнат и до националните кръгове.
Екипът се справя отлично с обучението от разстояние, подчертава директорката. Уменията на учителите да работят със съв-
ременните системи, са много добри. Миналата година е малко по-тежка за тях, защото преминават серия обучения за работа с различни продукти. В училището се работи с платформата „Офис 365“ на „Майкрософт“ за онлайн уроците. Всички учители имат графични таблети за преподаване. Използват и виртуална бяла дъска, могат да проверяват домашните на учениците, които получават като картинки. Няма учител, който да изпитва затруднения да стартира виртуална класна стая и да започне обучението от разстояние за броени минути.
„Удивително е, че входните нива на нашите ученици са отлични – казва Галина Тимова. – Колегите отчетоха, че децата наистина са овладели трайни знания предишната учебна година, когато дълго време се обучаваха онлайн. Интересното е, че резултатите им са по-високи от предходни години, когато са учили изцяло присъствено. Оказа се, че обучението от разстояние в електронна среда е на много добро ниво. Този процес определено стимулира нашите учители да израснат в технологично отношение, да овладеят нови знания и да се справят с предизвикателството. И нещо много важно – освен с усърдие от страна на учителите това става и с подкрепата на родителите. Тяхната ангажираност с учебния процес е изключително добра. Постигнали сме го чрез интензивно общуване с тях. Имаме специален имейл, на който приемаме заявки за различни технически проблеми и реагираме веднага. Имаме 100% обхващане на учениците, когато сме в електронна среда.“
У някои от тях обаче се губи донякъде мотивацията за учене, усеща се липсата на контрол – децата не могат да се контролират сами, все пак са доста малки. В същото време, обучението от разстояние в електронна среда е подходящо за ученици, които в класните стаи изпитват известни затруднения да се представят, да говорят пред другите, по-свити са. В това отношение електронната среда им дава възможност да се изявят по-добре.
Затова директорката е убедена, че обучението от разстояние има своите плюсове и минуси и като цяло, е добър опит за всички участници в него. Но по-важното е, че училището не е само институция, в която учениците се обучават. То е институция, в която те се социализират и този процес се прекъсва, когато учат онлайн и са изолирани вкъщи. Общуването с техните връстници определено им липсва, което лесно се вижда, когато отново се върнат в клас. Първите дни са превъзбудени.
„При нас наскоро мина и атестирането – казва Галина Тимова. – Подготовката за него започна още миналата пролет, когато всички колеги преминаха обучение по темата. Важно беше да се представи самият процес на атестиране. След това колегите бяха обучени да използват един от инструментите на „Офис 365“ – Sway. Това е иновативен продукт за създаване на анимирани презентации, които са далеч по-атрактивни за учениците от презентации на Power Point. Колегите трябваше да си направят портфолио според изискванията на Наредба 15. На педагогически съвет предложих да обсъдим петте допълнителни критерия за оценка за нашето училище. Мисля, че това е много демократичен подход – всеки колега имаше време да помисли какво би представило училището най-добре в атестационната карта. Накрая постигнахме съгласие.“
Първият критерий е създаването и споделянето на авторски образователни ресурси в облачното пространство на училището.
20. ОУ „Тодор Минков“ е иновативно училище и има собствени учебни програми по френски и немски език, които са всъщност и самите иновации. Изключително ценно е учителите да подготвят допълнителни материали, особено тези по чужд език. В иновативната програма са заложени тематични области, които не фигурират в задължителните учебни програми и са съобразени с интересите на учениците. „Смятам, че това ще ни помогне много, защото нашите учители освен умело да използват наличните ресурси, могат и творят. В училището преди години е имало традиция да се създават собствени учебници по чужди езици и вероятно ще я възобновим“, казва Тимова.
Друг критерий са допълнителните квалификации, пряко свързани със заеманата длъжност и учебния предмет, който учителят преподава. Възможността учителите да трупат точки от най-различни квалификационни курсове, не е ефективна, смятат в училището. Усилията трябва да се насочват там, където е работното поле на всеки един педагогически специалист, така и неговият принос ще бъде по-голям.
Друг критерий е провеждане на вътрешноучилищни квалификации, участия в междуучилищни проекти и публикации. Това е важно, защото споделеният опит с колеги е много ценен. И този процес трябва да се развива изключително интензивно.
„Пътували сме в командировки, за да обменим опит с други училища – казва Тимова. – Срещала съм прекрасно отношение от колегите Людмила Дерменджиева – директор на Първо основно училище в Гоце Делчев, Весела Паскалева – директор на СУ „Константин Константинов“ в Сливен, Кина Котларска – директор на СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново. Тази година пак участваме в НП „Иновации в действие“ – ще посрещнем три училища, едното от тях иновативно, с идеята да представим добри практики за часовете по френски език. Подготвили сме им хубава програма, в която вероятно ще участва и Френският институт в София.“
Друг критерий е високият среден успех на паралелката, която педагогическият специалист води. Това е ценно, защото постиженията на учениците са резултат от работата на учителите. Средният успех на 20. ОУ „Тодор Минков“ е 5,52.
Последният, пети критерий е за доброволно изпълнение на цели и задачи на училището, които не влизат в преките задължения на педагога. Директорката е категорична, че когато човек работи в екип, се изискват отдаденост към институцията и взаимно разбиране и подкрепа. Това е един от критериите, който показва дали е постигната симбиоза в колектива.
През октомври има тематичен педагогически съвет, на който е представена атестационната карта, за да могат преподавателите спокойно да подготвят отговорите си за краткото време, в което трябва да го направят. Атестирането минава изцяло в електронна среда. Над 75% от учителите са с много висока оценка за тяхната работа, за което са уведомени и родителите.
„В работата на всеки директор всекидневието е абсолютно непредсказуемо – за добро или за лошо – казва Галина Тимова. – Едно от предизвикателствата е да се получи добро разбиране в цялата училищна общност – учители, ученици, родители. И всички да са спокойни, че успяваме да постигаме целите и задачите, които си поставяме. Предизвикателство е и да се справяме с дребните конфликти, които всекидневно възникват. Понякога детето има неприемливо поведение и ние, като специалисти, трябва да го коригираме.
Много държа учителите в подобни случаи да реагират и да не остават безучастни. Иска ми се, като поемем едно дете в I клас, да го възпитаме в дух на зачитане и взаимно уважение към учители и съученици. Важно е в класа да се създаде общност, в която основен принцип е толерантността. Ако хармонията в класа е нарушена, учебният процес също ще пострада. И обратното – ако децата идват с желание на училище, и резултатите ще са по-добри.“