Приложено Ви изпращам материали от проект „Супервизиране на училищата в 21 век: дигитални инструменти и планове за развитие“, в който РУО – София-град е партньор…

   Организация и съдържание на профилираната подготовка

Информация във връзка с обучението по безопасно движение по пътищата (БДП)

Презентация на тема „Портфолиото на педагогическите специалисти като инструмент за атестиране“. 2019 г. Презентация с примерно портфолио от 18. СУ „Уилям Гладстон““ Презентация с примерно портфолио от 44. СУ „Неофит Бозвели“ Презентация с примерно портфолио от В 112 ОУ „Стоян Заимов“ Презентация с примерно портфолио от 140 СУ „Иван Богоров“

Презентация на тема: Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-2) Изтегли: „eplr-24-25-dg Водещи: Цветомира Ангелова – психолог в РЦПППО-София-гр. Марина Арнаутска – ресурсен учител в РЦПППО-София-гр. Ваня Рачева – психолог в РЦПППО-София-гр.