В СМГ представиха резултатите по иновативен проект по програмата Еразъм+

                                                 

На 12.10.2023 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, се състоя семинар за разпространение на резултатите по проекта „ПРАКТИЧНА ИНОВАЦИЯ ЗА И В ПРИРОДАТА ЗА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“,  по програмата Еразъм +.

   Координатор на проекта беше СМГ“ПИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, с партньорски организации:

  1. Гимназия „Jakuba Škody“, гр. Пршеров, Чешка република
  2. Palacky University, гр. Оломоуц, Чешка република
  3. Средно училище „Marii Skłodowskiej-Curie“, гр.Катовице, Полша

Постигнатите резултати и създадените интелектуални продукти бяха представени пред гости от: Министерство на образованието и науката, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „ Неофит Рилски“ , други организации, заместник-директори и учители от столични училища и родители.

Семинарът беше открит от директора на СМГ „Паисий Хилендарски“ д-р Антоан Тонев и ръководител на проекта. Постигнатите резултати и създадените интелектуални обучителни продукти с практическа насоченост бяха представени от координаторите на проекта и от гимназистите-участници.

Проф. Кирил Банков от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ даде оценка на представената методика за интегрирано обучение извън класната стая, с прилагане на знания и умения в различни практически ситуации сред природата. Резултатите от проекта ще продължат носят ползи за целевите групи учители и ученици, за всички училища в системата на средното образование в България и чужбина.