В153.Спортно училище ученици си размениха местата със своите преподаватели за ден

В 153.Спортно училище „Неофит Рилски“ по случай 9 май – празник на Европа се превърна и в ден на ученическото самоуправление.

Ръководството на училището премина в ръцете на учениците, както и сички длъжности. Те бяха и преподаватели и ръководители и помощен персонал. В рамките на инициативата организираха учебния процес – преподаваха учебния материал, следяха за отсъствията,  отговаряха за дисциплината и изпълненията на дежурствата.

Денят на самоуправлението позволи да покажат своите лидерски качества и организаторски умения, инициативност. Даде се възможност учениците да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи и можещи, изпълнени с енергия.

Всички са единодушни, че самоуправлението е положителна емоция и натрупване на полезен опит, а влизането в една различна от ежедневието роля, помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.

Основната цел на инициативата е учениците да почувстват задълженията на своите учители и на ръководството в реални условия, да почувстват атмосферата от „другата страна“, да станат съпричастни на ежедневната работа.

Всички учители имаха достойни заместници, които се справиха чудесно с поставените им задачи и показаха амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани, че техни връстници им преподаваха и се справиха в учебните часове. Учениците-учители успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.