Дарение от 17 СУ „Дамян Груев“

Добротворството или вършенето на добрини става начин на мислене и възпитава в човечност, състрадателност и чувство за взаимопомощ , но с добрия пример на нас, възрастните в 17 СУ „Дамян Груев“ отдавна това е кауза!

Сертификат за проявената съпричастност към пострадалите в Украйна. Благодарение на учениците, родителите и екипа на 17 СУ „Дамян Груев“ това стана възможно. Предадохме най-важния урок на нашите ученици – по добротворство и съпричастност!