Демонстрация на биореакторите, изработени по проект на Столична община

На 1 октомври 2021г. в ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“ се проведе демонстрация на биореакторите, които са изработени по проект към Столична община. За да провокират интереса на учениците, младежите от “VODORASLO2”, направили прототипа на биореактора, направиха презентация на работата му, като позволиха на учениците да участват в сглобяването и пускането му в експлоатация. Представен беше и проектът „Научи повече за чешмите на София“. Учители и ученици бяха впечатлени от дейността на инициативните млади хора и поеха ангажимент за обратна връзка. Експерти от Столична община обясниха как учениците на гимназията могат да станат част от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ и възможностите на Академията за иновативни ученически идеи.