Денят на Земята в 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

На 22 април – Денят на Земята, „делфинчетата“ от 2. б клас, 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ поставиха табели в парк „Гео Милев“, с които призоваха всички хора да бъдат по-отговорни към околната среда. Посланията написаха сами под ръководството на класния си ръководител – г-жа София Бонева. Родителите помогнаха с ламинирането и участваха в поставянето на табелите в парка. В тази благородна инициатива, израз на гражданско съзнание и резултат от взаимодействието на ученици – учител – родители, взе участие г-жа Полина Димова – еколог в СО р-н Слатина.