Денят на числото π в 105. СУ „Атанас Далчев“

Световният ден на числото Пи (π ≈ 3,14) , е 14 март – дата, избрана по американския модел на календарен запис месец/ден.

Пи (π) е едно от най-важните и интересни числа в математиката. Тази година празникът беше под надслов „Математиката е навсякъде“, а 2.е клас успя да го отбележи по най-добрия начин!

Ирина, Лили, Кристиан Цонев, Ивайло, Никола Кънчев и Йосиф представиха интересна информация по много атрактивен начин. Бяха много подготвени! От тях учениците разбраха, че числото π си има собствена мелодия и със сантиметър демонстрираха примери за еднакви пропорции в човешкото тяло.

Специален гост-лектор беше доц. д-р Веселин Цонев, преподавател в Техническия университет – гр. София. Той е математик, който обича математиката и днес успя да предаде тази емоция на децата. По един приятен и достъпен начин обясни как математиката е навсякъде, как трябва да се наблегне на ученето ѝ и какви ползи има тя в ежедневието ни. С демонстрация обясни на децата, че числото π е съотношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър.

Учениците получиха специален подарък от г-н Цонев, таблицата за умножение и деление и разяснение как да я използват, за да я научат максимално лесно и бързо.

В Международния ден на математиката и числото Пи, древногръцките математици Архимед, Питагор и Аристотел от 9.а клас ни показаха част от необятното приложение на математиката във всички сфери от живота ни! Дамите също не отстъпиха и допълниха с интересни факти за числото Пи, пирамидите и музиката, която е несъзнателно упражнение по аритметика

   

Един различен час по математика имаха учениците от 3.в клас с класен ръководител г-жа Виолетка Първанова. Гост-преподавателят г-жа Малинка Петрова открехна завесата на дробите. Учениците научиха, че някои от дробните числа се изписват с безкраен брой цифри и такова е едно от най-известните числа – π, което дори си има свой собствен празник.

А на празник – като на празник… Часът по математика неусетно стана час по изобразително изкуство с много цветни моливи, с които учениците нарисуваха прекрасните изгреви над техните „квартали“ от „Града на числото π“. Сградите нарисуваха с черни флумастери с височина, равна на стойностите на цифрите на π.