Ден на библиотекаря в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

По случай професионалния ден на библиотекаря – на 11 май  училищната библиотека на 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  проведе инициативата: „Библиотекар за един ден“. Учениците от 1-4 клас влязоха в ролята на библиотекаря, като описаха  новите книги, научиха начина им на подреждане, разбраха колко важно е всяка една да бъде поставена на правилното място, ориентираха читателите в техния избор, даваха екземпляри за вкъщи и направиха книгоразделители с името на училището. Накрая децата с удивление признаха, че това е много трудна и отговорна професия.

С това мероприятие училищната библиотека на 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ постави началото на дейностите, свързани с инициативата „Софийските дни четенето“.