Ден на отворените врати в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров”

На 10 .05.2024 г. в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. София се проведе Ден на отворените врати.

В лабораториите на Гимназията ученици от различните специалности представиха интересни експерименти, а младите химици от 11.а клас, демонстрираха отличените си проекти в университетски конкурси. В рамките на инициативата бе включена информационна кампания за проектите по програма „Еразъм+“ и спортни дейности.

Паралелно се осъществи и Денят на ученическото самоуправление. Учениците влязоха в ролите на директор, заместник-директори, учители, главен счетоводител и служители.