Ден на отворените врати в Професионална гимназия по високи технологии „А. С. Попов“

На 07.05.2024г., Международния ден на радиото и телевизията, Професионална гимназия по високи технологии „А. С. Попов“ ще отбележи своя патронен празник с редица инициативи и с Ден на отворените врати. Поканват се всички седмокласници и техните родители да посетят училището от 11.00 до 15.00 часа и да се запознаят с условията за провеждане на обучението по общообразователна и професионална подготовка, със специалностите, по които гимназията ще осъществява прием, с  възпитаниците и преподавателите в училището.