Ден на отворените врати в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Днес, на 09 май 2023 г. в Деня на Европа, Професионална гимназия по екология и биотехнологии  „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе традиционият Ден на отворените врати.

На гости ни бяха седмокласниците от  50 Основно училище „Васил Левски“, гр. София. Учениците от 11. клас превърнаха представянето на професиите, които изучават в празник. Седмокласниците научиха какво се изучава във всяка специалност, какви технологии се използват, каква е реализацията след завършване на гимназията.

Кандидат-гимназистите разгледаха материално-техническата база и учебните лаборатории. Запознаха се с учебни планове, както и с  Националните програми и Европейските проекти. Наблюдаваха интересни химични експерименти и презентации.