Ден на розовата фланелка в 45.ОУ

Всяка година последната сряда на февруари се отбелязва като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“ и участниците носят този цвят, за да изразят своята позиция. Учениците от 45.ОУ „Константин Величков“ тази година също се включиха в инициативата.

На този ден  всички учители и ученици  заявиха своята нетърпимост към тормоза и насилието и казаха “Не на тормоза в училище” и  кибертормоза. Проведоха се и тематични инициативи – с беседи и разговори по класове бяха обсъдени проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта от съпричастност и подкрепа, когато някой е подложен на насилие и унижение.