Ден на ученическото самоуправление в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“

По случай  9 май- Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, ученици от Гимназията заеха
ролите на административно – обслужващия състав в училището.  Катрин Пачалова от IХб – директор, Веселин Даскалов от Xв – секретар, Радина Контева от Xг  – зам. директор по УТД, Мария Николова от IXв -зам. директор по УД

Всички ученици в своите  роли изпълняват новите си задължения съвестно и отговорно! Да им пожелаем успех и с вярата, че един ден ще се върнат в училище в истинската роля на професионалисти!