Ден на ученическото самоуправление в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров, гр. София

На 12.05.2021 г. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците влязоха в ролята на директор, заместник-директор, учители и служители, и така се докоснаха до тяхната работа отблизо. В резултат на инициативата нашите възпитаници се почувстваха удовлетворени и значими!