ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-12648/02.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ  ОБУЧЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За гарантиране добрата ориентация при провеждане на ДЗИ, за пореден път моля да напомните на зрелостниците да проверят предварително адреса на училището, в което са разпределени да държат зрелостен изпит и да проиграят маршрута до там, за да не закъсняват за съответния изпит.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД