ДИГИТАЛНО ТЪРЖЕСТВО НА БУКВИТЕ В 40. СУ

На 20.03.2020г. в 40 СУ „Луи Пастьор“ се проведе нетрадиционен празник в 1д клас с класен ръководител Ралица Миладинова, която ни покани на дигитално тържество на буквите.

Иновативни, креативни и способни да реагират във всякаква ситуация, нашите учители не само общуват с учениците, но се

стремят да повишат духа им в сътрудничество с родителите.