Добрата комуникация е ключова за изграждане на добър климат между училищата

Добрата комуникация е ключова за изграждане на добър климат както между директорите, така и между учителите, учениците и родителите. Около това заключение на началника на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева се обединиха директорите на 45. ОУ и 33. ЕГ, 147. ОУ и 57 Спортно училище, 142. ОУ и 203. ПЕГ, 112. ОУ и 1 АЕГ, 129. ОУ и 164. ГПИЕ, 49. ОУ и 166 Спортно училище, 29. СУ и ПГИИРЕ, 148. ОУ и 157. ГИЧЕ по време на среща в Регионалното управление на образованието на София-град.   

Изразени бяха мнения, че оптималното решение е всяко училище да бъде в отделна сграда, но за целта е необходим голям финансов и времеви ресурс.  

Срещата се проведе на 09.02.2023 г. и беше във връзка с националния приоритет за реализиране на единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование. На нея присъстваха експерти от РУО и експерти от дирекция „Образование“ на Столична  община, както и директорите на училища в столицата, които споделят общи сгради. Срещата даде възможност ръководителите да представят решения и добрите практики за преодоляване на затрудненията в тези общи сгради.