Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити на територията на област София-град

Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити на територията на област София-град