Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити на територията на област София-град 2022 година

Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити на територията на област София-град