Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити на територията на област София-град – Прекратена на 09 ноември 2021 г.

„Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“ – 2021 г.