Достойно представяне на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ в празника на химията – 2021 г.

В Националния конкурс ,,Празник на химията-2021 г. Химията в наши дни“ взеха участие в категориите есе, постер и презентация единадесет ученици от 8, 9 и 10 клас на  ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София.

Почетното второ място сред 114 участници зае Диана Асенова Димова от 9в клас.

На финала ученичката представи и защити достойно презентация на тема ,,Звезден прах“. Отлично представяне в категория презентация направиха още учениците Христо Димитров Георгиев, Владислав Митков Михайлов от 9 клас, Мартин Даниелов Милков от 8 клас, Антонио-Бертин Минчев и Лара Николаева Стоянова от 10 клас.

В категория – постер блестящо се представиха учениците Калина Евтимова Симеонова 9 клас, Момчил Венциславов Иванов – 9 кл., Иван Александров Иванов – 9 кл. и Тимотей Владимир Карпузовски от 8 клас, а в категория – есе  Ива Петкова Иванова от 9 клас.

Поздравления за ентусиазма и мотивацията на нашите възпитаници и техните ръководители г-жа Снежана Спасова Костова и г-жа Петя Цветанова Атанасова!