До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община ще бъдат обявени на 24.04.2023 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД