Държавната агенция за закрила на детето връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“

На 17.03.2022 г. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“. Сред наградените е и д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град. Наградата беше връчена от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката.

Връзка към публикацията на сайта на ДАЗД