Д-р Ваня Кастрева връчи наградата „Свети Иван Рилски“

На 15.05.2020 г.  д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София град, връчи ежегодната награда  на МОН „Св. Иван Рилски“ на Мая Гешева – директор на Националната финансово-стопанска гимназия, и на Надежда Николчева – директор на 31. средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“. Антоан Тонев – директор на СМГ, получи грамота за принос в развитието на българското образование и проявена креативност по отношение организирането на обучението от разстояние в условията на извънредно положение в страната.

Наградените колеги бяха поздравени от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, чрез видео конферентна връзка.